DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Potřebuji obětavé duše víc než kdy předtím

12. července 1991

Můj Pane? 

Já Jsem;

pokoj s tebou; udělej Mi radost a dej Mi pocítit, že jsi ochotná Mi naslouchat; duše, vnímej Mou Přítomnost; Já Jsem je s tebou každou minutu tvého života; Vassulo, řekni Mi, jsi šťastná, že jsi se Mnou tímto způsobem?

Ano, můj Pane, a velebím Tě.

buď Mou radostí a snaž se sledovat Mé Rty, když k tobě mluvím, když se nad tebou skláním, když se na tebe dívám; nepředstírej, že tu nejsem; pozvedni ke Mně svou hlavu, květino, a vstřebávej Mé Světlo; zkrášlím tě, posílím tvůj stonek; pokoj, Svůj Pokoj ti dávám; dovol Mi užívat tě jako Svou tabulku ještě nějaký čas, než... než tě Já, tvůj Spasitel, navždy přesadím do Své Zahrady;

Já, váš Vykupitel, vzkřísím mnohá srdce, aby se Mi klaněla; modli se bez přestání; rozmlouvej se Mnou a chval Mě často za všechno, co ti dávám; procházet zkouškami budeš stále, Má milovaná, je to ke tvému růstu; chci povzbudit tvou touhu po Mně, tvou žízeň po Mně, a ach... co bych neudělal pro tvou duši, abych ji zdokonalil! kdybych ti měl dát pro dokonalost tvé duše vytrpět sto ran bičem, které by tě málem usmrtily, udělal bych to bez váhání, abych tě zachránil;

Pane, to by možná některou duši přivedlo k tomu, že by všechno vzdala.

pochybuješ o Mé Moudrosti?

Ne, ale možná některé duše by nebyly schopné toto všechno přijmout.

znám možnosti každé duše, tak Mi důvěřuj; pamatuj si ještě jednu věc, chceš Mě oslavit?

Ano. 

abys Mě oslavila, musíš projít Mým Ukřižováním; potřebuji obětavé duše víc než kdy předtím; modli se častěji a vyhov Mým žádostem; oddej se Mi a obětuj Mi svou vůli, abych v tobě dovršil Své Božské Dílo; nes Můj Kříž, když jsem unavený, a těš Mé Srdce, které trpí nedostatkem lásky;

Abba je blízko tebe po celý čas, těš Mě a dobrořeč Mi;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message