DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Modlete se jako nikdy předtím

12. března 1991

(Dublin)

(Kněžím a řeholním sestrám koleje v Blackrock.)

Můj Pane,
má Radosti, mé Všechno,
umřela bych láskou k Tobě.

Pane? 

Já Jsem; opři se o Mě, Mé dítě; jsem Ten, který tě nejvíc miluje, ach, Vassulo! Mé dítě, dovol Mi opět použít tvou ruku, abych předal Svým dětem Své Poselství: Poselství, které jsem pro ně uchovával ve Svém Nejsvětějším Srdci;1 

Pokoj vám; přišel jsem až k vašim dveřím; jsem to Já, Nejsvětější Srdce, kdo k vám mluví; přicházím vám nabídnout Své Srdce; dnes k vám přicházím tímto zvláštním způsobem, abych vám připomněl Své Cesty; přicházím k vám, protože jste chudí, a i když nemáte mnoho, ještě můžetevidět, protože na vás spočívá Milost vašeho Otce v Nebesích;

-2ale Má Duše se trápí víc, než si můžete představit, když shůry vidím v Srdci Své Svatyně sváry, jakých nikdy předtím nebylo; Mé Tělo krvácí a Mé Srdce je jedna velká Rána; pastýřská hůl, kterou jsem jim dal celistvou, je teď rozlámaná na třísky; ale brzy vás navštívím, abych znovu sestavil onu pastýřskou hůl, kterou jsem vám zanechal; proto, milovaní, vy, kdo jste přijali tuto Milost, modlete se za ty, kdo stále ještě nerozeznávají pravou ruku od levé; modlete se jako nikdy předtím, aby i oni přijali tuto Milost dříve, než přijde den Očišťování; říkám vám, že brzy, velice brzy, Láska bude s vámi jako Láska; modlete se, aby všichni byli připraveni a obráceni, aby nikdo neutonul v temnotě a ve stínu smrti na celou věčnost; pamětliv Svého Milosrdenství zamýšlím varovat vaši generaci a z Lásky přicházím, abych vás Silou Svého Svatého Ducha Milosti přivedl opět k rozumu; Láska hledá odpověď Lásky; to je Mé Téma;


1 Pro kněze a řeholnice v Blackrock College. Vypadalo to, jako by Ježíš už nějaký čas čekal na tuto chvíli.
2 Poté k nim Ježíš mluvil o Své Církvi.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message