DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Uč se být trpělivá

9. listopadu 1989

(Přicházím za Pánem tímto způsobem opět se strachem, že se mýlím. Nějak to všechno nemůžu pochopit a porozumět tomu, opět procházím zkouškou. Přesto přicházím k Tobě, jak jsi mě to naučil.)

Ježíši?

Já jsem; buď v pokoji; Má Vassulo, ať tě nikdo nepřipraví o dar, který jsem ti dal;

Nedovol to, můj Pane!

nedovolím, aby se to stalo, ale nezapomínej na Má Učení; mysli na to, jak jsem k tobě Já, Pán, přišel;

Ježíši, znáš mé obavy.

znám je;

Znáš mé úzkosti.

znám je;

Občas se bojím, že se mýlím!

vím, cítím s tebou, a ještě více tak toužím po tom přitisknout tě těsněji ke Svému Srdci; neboj se, prožívej pokoj; dnes ti říkám, že ti ukážu, že všechno, co máš, je ode Mě; uč se být trpělivá, uč se ode Mě; slyš Mě, opři se o Mě, věnuj Mi svůj čas, nikdy nepřestávej s modlitbou1…… Vassulo, od kdy Mě miluješ?

Miluji Tě od té doby, co jsem začala psát, když ses ke mně přiblížil tímto způsobem hned po mém strážném andělu Danielovi.

přišel jsem k tobě skrze „tyto spisy“ a pozvedl jsem tě „těmito spisy“; utvářel jsem tě „těmito spisy“; vyučoval jsem tě Svému Poznání a proměnil jsem tě opět skrze „tyto spisy“; obrátil jsem „těmito spisy“ mnoho Bezbožných lidí, ukázal jsem ti stav Své Církve opět „těmito spisy“ a ukázal jsem ti skrze ně Své Nejsvětější Srdce; jak by sis mohla myslet, že tato horlivost, kterou ti dávám, je tvá nebo vychází od tebe? květino! vybral jsem tě, protože jsi tak ubohá, a protože jsi byla tak daleko od Mé Církve; vybral jsem si tě, protože jsi byla mrtvá, abych světu ukázal, že pro dovršení Svých záměrů nepotřebuji sílu lidí, ani jejich svatost;2 

jak říká Písmo: „aby byli zahanbeni moudří, tak Bůh vyvolil, co je z lidského hlediska bláznovstvím, a aby bylo zahanbeno, co je silné, tak vyvolil, co je z lidského hlediska slabé: ti, které svět považuje za obyčejné a hodné pohrdání, jsou těmi, které Bůh vyvolil, - ty, kdo nejsou vůbec nic, aby odhalil ty, kdo jsou všechno;“ a dodnes děkuji Otci, že skryl tyto věci před učenými a vychytralými a zjevil je pouhým dětem;3 

buď v pokoji, Mé dítě; Můj Kříž Pokoje a Lásky volá do světa po obrácení, po lásce, po pokoji a po jednotě; Má Díla mají lidstvo přinést zpět k božství; Má Díla vycházejí z Mého Milosrdenství;

Vvstup do Mého Nejsvětějšího Srdce a odpočiň si, Má Vassulo; svoboda znamená milovat Boha; osvobodil jsem tě;

Chvála Bohu! Veleben buď náš Pán!

Já, Ježíš z Nazareta, jsem vedle tebe; dnes k tobě přijdu se Svou „putovní sochou“;4 nikdy ti neodpírám milosti, které po Mně žádáš; buď požehnána, pomohu ti;

modli se, neboť je to rozhovor se Mnou a Já ti naslouchám;

jsem s tebou také, Můj malý anděli;5 my, společně?

Navždy a věčně.


1 Tady bylo chvíli ticho.
2 Ježíš to všechno řekl snad jedním dechem!
3 Srov. Mt 11,25.
4 Putovní socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která zůstává v každém domě po devět dní.
5 To řekla naše Svatá Matka.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message