DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bůh chce vaši každodenní oddanost

25. října 1989

(Naše Svatá Matka k modlitební skupině:)

přijměte Můj Pokoj, ekklesia oživne;

pojďte, buďte milí Pánu a obětujte se
Mu každý den; dovolte Mu, aby z vás
udělal oddané děti, děti Světla; změňte
své životy tím, že se odpoutáte od
světských věcí, neboť, Moji maličcí,
tímto světem jen procházíte; stále vám
připomínám, že vaše duše budou žít
věčně a opakovaně vás varuji, abyste
změnili své životy;

pojďte, buďte milí Pánu a obětujte se Mu každý den; dovolte Mu, aby z vás udělal oddané děti, děti Světla; změňte své životy tím, že se odpoutáte od světských věcí, neboť, Moji maličcí, tímto světem jen procházíte; stále vám připomínám, že vaše duše budou žít věčně a opakovaně vás varuji, abyste změnili své životy;

co od vás Bůh chce? a co je nejlépe dělat? Bůh chce vaši každodenní oddanost, naprostou oddanost, aby z vás mohl utvářet dokonalé bytosti; nejlépe uděláte, když budete poslušni  Boží Vůle tak, že Mu nabídnete svou vůli; hledejte Ho, hledejte všechno, co je On; snažně vás prosím, nenaslouchejte našeptávání ďábla, pozvedněte svou duši neustálou modlitbou; miluji vás, děti, a nikdy z vás ani na okamžik nespouštím Oči;

učte se z Našich Poselství konat dobro, ať Naše Poselství živí vaši ubohou duši a vedou vás zpět k Poznání, kéž vás vedou k Písmu Svatému a k Pravdě a k Životu; chci vás zachránit před ďáblovými sítěmi; chci pozvednout vaši duši na vyšší úroveň modlitby;

dnes večer, Mé děti, se za vás za všechny budu zvláště přimlouvat u Otce; měly byste vědět, že skrze Jeho Dobrotu můžete obdržet mnoho milostí, měli byste vědět, jak je Pán nekonečně bohatý v Milosti; mějte touhu po Pánu, buďte vždy dychtiví po Pánu; odložte všechny starosti tím, že Mu je obětujete, důvěřujte Mu;

zvětšujte Jeho Království svou láskou k Němu a ke svým bratrům; oplácejte zlo láskou, ať se láska stane principem vašeho života, ať se stane vaším kořenem; dejte si pozor na své myšlenky, nesuďte jeden druhého, neboť vaše cesty NEJSOU cestami Pána; vytrvale těšte Pána svou pokorou a tím, že nikoho nesoudíte; Boží Láska se zjevuje i tomu nejposlednějšímu z vás;

jděte v pokoji, milovaní, a nezapomeňte Nás vzít s sebou do svých domovů, vezměte Nás s sebou; učte se vnímat Naši Svatou Přítomnost; učte se říkat „my“ místo „já“, „společně“ místo „já sám“; žehnám vám všem; buďte jedno, jak si to Pán přeje; nebuďte rozdělení, neboť v Nebi jste jedno;

buďte v Pokoji a žijte v Pokoji;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message