DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pověřil jsem tě tímto posláním

16. srpna 1989

pokoj, Mé dítě; miluj Mě, jako Já miluji tebe; vnímej Mě, rozlišuj Mou Přítomnost a dotkni se Mě, když Mě vidíš; nežádal jsem tě, abys to dělala, Mé dítě?

Ano, žádal, Pane.

uděláš to? teď? ano, vezmi Mě za Ruku; poznávej Mě podle Pokoje, který ti dávám… poznávej Mě podle Lásky, kterou ti dávám;

Proč bych měla stále putovat tímto vyhnanstvím? Zdá se to nekonečné, můj Pane.

vím, ale pověřil jsem tě tímto posláním, které brzy splníš; neopustím tě a postarám se o to, abys Mě oslavila; Vassulo, zůstaň Mi nablízku, uděláš to pro Mě?

Chci Tě vždy poslouchat, můj Pane.

nikdy tě nezklamu; drž se Mě, pamatuj si, že jsem tvůj Vychovatel; my, společně?

Ano, Pane, navždy.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message