DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bludy sžírají Mé Tělo

30. července 1989  

(Rhodos)

(Dnešní čtení bylo z listu Koloským, 2, 1-15. To bylo poté, co jsem se setkala s mužem z letniční církve. Říkal, že všechna ta poselství jsou překrásná, ale že do nich jistě zasáhl ďábel, když užívá jméno Naší Matky! Říkal, že sjednocení církví bude dílem Satana! Neuvěřitelné, jak může Satan zmást dobré lidi...)

Pane?

Já jsem. Měj Můj Pokoj, Můj Pokoj je tvůj.

Opravdu se nedej oklamat racionální filozofií a nezdravými naukami, naplňuj své poslání k Mé Oslavě a opakuj si všechno, co jsem tě učil. Já Jsem Moudrost a tvůj Vychovatel, učíš se přímo ode Mě. Opakuj po Mně tato slova:

Pane, vezmi si mou duši, vezmi si mého ducha.
Můj Pane Ježíši, vezmi si mé srdce, všechno je Tvé.
Tvá Láska je lepší než sám život.
V Tebe vkládám svou naději.
Amen.

Maličká, Láska ti vždy zůstane nablízku.  Budeš si vždy pamatovat, kdo je tvůj Vykupitel?

Nebesa truchlí dnem i nocí pro všechny ty bludy, které pronikly do Mého Těla, bludy, které sžírají Mé Tělo. Šíří se uvnitř Mého Těla jako rakovina. Jejich kvas pronikl do Mého Chleba… Se svrchovanou naléhavostí a veškerou Svou autoritou vám říkám, že tito lidé ponesou tíhu svých hříchů i hříchů těch, kdo je následují. Bude to tak závažné jako vina jejich předků, kteří uctívali Baala.

Květino, pamatuj na Mou Svatou Přítomnost. Nikdy z tebe nespouštím Oči. Pojď, my, společně?

Navždy.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message