DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zachraňuji všechny, kdo se Mě drží

23. dubna 1989

(Po modlitebním setkání a čtení Poselství v malém kostele Sv. Mořice. Kostel byl plný.)

Veleben buď můj Pán,
který nám neodepřel
setkat se v Jeho Jménu.
Pán je dobrý i k těm,
kdo nemají žádné zásluhy.
Můj Pane,
odpověděl jsi na naše modlitby,
odpověděl jsi na posty a oběti,
které Ti nabídly Tvé milované děti.
Velebím Tvé Jméno.
Dobrořečíme Tvému Jménu.
„Je dobrý Jahve,
Jeho láska trvá navěky
a od věků do věků jeho pravda.“1 
Služme Pánu.

Já jsem Pán, který vás miluje; budu vás živit před zraky vašich pronásledovatelů; buďte požehnáni všichni, kdo slyšíte a poznáváte Pastýřův hlas; buďte požehnáni všichni, kdo jste Mi nabídli své oběti;

zachraňuji všechny, kdo se Mě drží; Mé Paže jsou vaší kolébkou, Mé Nejsvětější Srdce vaším Útočištěm; Já jsem váš Bůh a vy jste Můj lid; radujte se! radujte se, milovaní; nesnažte se pochopit, proč Můj Hlas zaznívá z tohoto slabého nástroje, věřte prostým srdcem; nechtějte Mě zkoušet, buďte milí Mým Očím jako nevinné a čisté děti;

pohleďte na Mé Nejsvětější Srdce; stojím před vámi a všem vám ukazuji Své Srdce; vnímejte Mou vroucí Lásku k vám; neodporujte Mi, neodmítejte Mou snažnou prosbu, pojďte ke Mně a dovolte Mi ponořit vás do hlubin Svého Nejsvětějšího Srdce; ať je Mé Srdce vaším Útočištěm; jak bych vám mohl nepřijít na pomoc, Moji milovaní? Já, který jsem Nejvyšším Zdrojem Lásky, mohl bych vás někdy zklamat?

váš úzkostný nářek se rozléhá celým Nebem, slyšel jsem vaše prosby ze země; ne, milovaní, nebojte se; Mé Oči vidí všechno, slyším všechno a říkám vám, že povedu každý váš krok a požehnám mu; Já jsem váš Oddaný Strážce a Má Vinice bude zavlažena a udržována Mou Vlastní Rukou; budu nad Ní bdít, aby do Ní v noci nepronikli vetřelci; ať všichni, kdo se chtějí přijít podívat na Mou Vinici, přijdou ve dne, jen lišky chodí v noci; vstaňte tedy jako rozumní lidé za úsvitu a navštivte Mou Vinici; Já, Pán, jsem Její Majitel a ze Své Nekonečné Lásky a soucitu Ji přicházím obnovit;

buďte šťastní a ať Nebesa slyší vaše chvály! radujte se a provolávejte Slávu Páně; buďte malými mluvčími, kteří nesou Mé Slovo; probouzejte ty, kdo spí; hlásejte Mou Lásku všem národům, ať se vrátí ti, kdo ode Mě odešli; neodmítnu je, i když jsou jejich srdce vyprahlá a jejich hříchy rudé jako šarlat; ukážu jim Bohatství Svého Odpouštějícího Srdce; zpívejte a radujte se, protože mezi vámi zůstanu až do konce;PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message