DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bůh vám připomíná Základní Pravdy

3. března 1989

(Poselství Panny Marie pro modlitební shromáždění.)

pokoj vám, Moji milovaní; dnes vás prosím, abyste vytrvali v Lásce;

chtěla bych vás všechny povzbudit; oslavujte Boha tím, že Mu zůstanete věrni; odevzdejte se Bohu úplně; ať plamen, který teď jen bliká, opět vzplane a stane se Živou Pochodní, kterou budou moci vidět všichni; buďte pevní ve víře, otevřete Pánu svá srdce dokořán a přijměte Ho s radostí; velebte Pána za to, že vám sesílá Svá Milosrdná Volání;

neočekávejte nějaké nové zjevení; Jeho Volání jsou jen Připomínkou Božské Pravdy, připomínkou toho, jak žít svatě, připomínkou toho, že Bůh je Láska; Bůh vám připomíná Základní Pravdy; proto naplňte svou mysl vším, co je čisté a pravdivé; nenechávejte v sobě žádný volný prostor, aby nepřišel Pokušitel a neoklamal vás; proto se naplňte Svatou Boží Láskou, neboť k lásce jste byli stvořeni;

modlete se za Pokoj, modlete se za obrácení svých bratří, modlete se za to, aby mezi vámi zavládla větší láska; Já jsem s vámi, abych vám pomáhala, a budu se za vás přimlouvat, proto neváhejte a pojďte ke Mně; Já jsem vaše Matka, která vám vždy pomůže;

přijďte k Pánu s láskou a On vás naplní Svým Pokojem; proste s láskou a dostanete; modlete se s láskou a budete vyslyšeni;

přijměte Můj Pokoj a pamatujte si, že máte žít Naše Poselství; žehnám vám všem ve Jménu Otce i Syna i Svatého Ducha; amen;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message