DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zpověď a Svaté Přijímání

29. září 1988

(Slavnost Archandělů Sv. Gabriela, Sv. Rafaela a Sv. Michaela.)

(Modlila jsem se ke Sv. Michaelovi.)

(Sv. Michael:)

Sláva Nejvyššímu, neboť tě vzkřísil z mrtvých; vždy se musíš mít na pozoru před Satanem, useber se před Pánem; modli se ke mně;

Modlitbu ke Sv. Michaelovi, exorcismus?

ano; kdyby jen lidé věděli, jak velice tato modlitba přemáhá zlo, modlili by se ji denně; buď stále připravena na Pánova Slova; Věčný tě miluje; chval Ho!

Ach, Svatý Michaeli, děkuji Ti, že nás chráníš a bojuješ za nás. Můj Pane?

Já jsem; pamatuj si, že tvé okolí je pustina;

Vassulo, čiň pokání a vyznej Mi své hříchy; naslouchám;1 zcela ti odpouštím, odpouštím ti tvé hříchy, které poskvrňovaly tvou duši; přijmi Můj Pokoj; přeji si zdůraznit celému Svému tvorstvu toto:

dal jsem vám všem Svůj Zákon a tímto Zákonem se máte všichni řídit; dal jsem vám učitele, kteří slouží v Mé Církvi; ti vás mají vést a učit, jak je důležité Přijímat Mě ve Svatém Přijímání; přijímejte Mou Krev a Mé Tělo; Má Krev netekla nadarmo Proudem, Má Krev byla prolita, abyste Ji pili; Mí služebníci by vám neměli upírat Mou Krev, Má Krev byla prolita pro vaši Spásu, proto máte pít i Mou Krev; tak pojďte a pijte Mě a budete žíznit ještě víc; buďte poslušni Mých slov, která jsem řekl při Mé Poslední Večeři, a když ke Mně přistupujete, tak se napřed ujistěte, v jakém stavu Mě přijímáte; zkoumejte sami sebe, useberte se a uctěte Mě tím, že litujete svých hříchů a často se zpovídáte; dal jsem vám zpovědníky; když se, Moji milovaní, zpovídáte jim, zpovídáte se Mně; jsem to Já, komu se zpovídáte; nejednejte s Krví Mé Smlouvy, jako by nebyla Svatá;

pamatuj na Mou Svatou Přítomnost, my, společně;

Ano.

my, společně;

Ano, Svatá Matko.

(Později:)

Vassulo,

Svatý Michaeli?

ano, to jsem Já; chtěl jsem, abys oslavila Můj svátek, který je zároveň svátkem Sv. Gabriela a Sv. Rafaela, touto novou modlitbou exorcismu; dej ji vytisknout a rozšiřuj ji; vaše doba takové modlitby naléhavě potřebuje; Já jsem poslušný vůle Nejvyššího, buď Bohu vzdána Čest;

Buď Bohu Chvála, veleben buď náš Pán.

Mé dítě, to jsem Já, Pán; buď vždy bdělá, když se modlíš tyto modlitby! Já, Pán, tě miluji, protože jsi Mě uslyšela; nikdy nepochybuj, budu živit tvou duši; pojď, buď se Mnou jedno;

my, společně;

Na věky…

věků;

Amen.

my, společně;

Na věky…

věků; amen;

Svatá Maria, dobrořečím Ti.


1 Vyznala jsem se Bohu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message