DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Podobenství: Lhostejní služebníci

26. července 1988

Pane?

Má Církev byla vážně zraněna... a brzy se budou otřásat Její Základy; pak bude následovat vyhlazení všech, kdo způsobili Její Rány, a těch, kdo se shlukli v Mém Těle s úmyslem Mu uškodit;

Její Soužení teprve začala; hradby Jeruzaléma se zhroutí do hromady prachu, aby mohl být zbudován Můj Nový Jeruzalém; jsem to Já, Pán, kdo znovu zbuduje Církev; obnovím Její zdi, zkrášlím ji tak, abyste všichni mohli žít pod její novou střechou; pod novým nebem a na nové zemi; a Láska se k vám vrátí jako láska a bude žít mezi vámi; Já budu vaším Bohem a pod Mým Jménem budete všichni žít v míru a pokoji; váš duch bude naplněn svatostí a čistotou;

ano, Vassulo, sestoupím shůry jako blesk a úplně ji obnovím; nastanou mnohá soužení, neboť Můj Dům zcela zpustošili; vyplenili Jej; rozumíš, Vassulo? je to, jako když Pán svěří Dům Svým služebníkům… a ačkoli dostali jasné příkazy, aby Jeho Dům udržovali v pořádku a dávali pozor na zloděje, oni ve své lhostejnosti a nedbalosti neuposlechli Jeho příkazy; když se Pán vrátí, zjistí, že Jeho služebníci usnuli, a zatímco spali, Jeho Dům byl vydrancován a všechny Jeho cennosti ukradeny; tito služebníci neuposlechli Jeho Nařízení a vzbouřili se proti Jeho Příkazům, a právě s těmito služebníky bude naloženo velmi přísně, až se jejich Pán vrátí;

při Svém Návratu najdu Svůj Dům v troskách a bez Mých Základních Prvků1; Své beránky najdu rozptýlené a k smrti hladové; ach, Vassulo, kolik toho budu muset napravit... lilie a růže, které jsem zasadil Svou Vlastní Rukou, byly nahrazeny trním a bodláčím; udusily Mé květiny, jednu po druhé; vyrostly s pomocí Satana, aby obklíčily a chytily do pasti Mou Květinu;2 přibližují se každým dnem a nyní jsou už tak blízko, že ho sužují a dosahují k němu svými otrávenými ostny; ty trny ho zadusí;3 Petr je v pasti a stojí bezmocně jimi obklopen;

Vassulo?

Ano, Svatá Matko.

(Přišla Panna Maria.)

věř, neboť toto všechno se děje; Tělo Mého Syna bude krvácet ještě mnohem víc; Petrův konec je blízko; chybí Láska;


1 Pozn. překl.: v angl. orig. „elements” - použit stejný výraz jako v poselství z 16. května 1988.
2 Janu Pavlu II.
3 Je zajímavé vědět, že dříve než papež zemřel, měl vážné dýchací potíže.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message