DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ti, kdo se staví proti Petrovi, se staví proti Mé Církvi - Skloňte se, abyste se sjednotili

21. června 1988

Pane?

Já Jsem; modli se za obnovu Mé
Církve; modli se za duše, které oponují
Petrovi, modli se za ty, kdo se ho
pokoušejí umlčet; dny už jsou sečteny a
Má Duše se utápí v žalu; Mé Nejsvětější
Srdce je naplněno hořkostí; Má Duše
velmi touží po tom, aby si uvědomili
svou chybu;

Já Jsem; modli se za obnovu Mé Církve; modli se za duše, které oponují Petrovi, modli se za ty, kdo se ho pokoušejí umlčet; dny už jsou sečteny a Má Duše se utápí v žalu; Mé Nejsvětější Srdce je naplněno hořkostí; Má Duše velmi touží po tom, aby si uvědomili svou chybu;

ti, kdo se staví proti Petrovi, se staví proti Mé Církvi, proti Mému Zákonu a Mně, svému Pánu a Bohu; odsuzují Petra-Mých-beránků, a tím odsuzují Můj Zákon; zaslepeni tím, kdo je Domýšlivost sama, přestali chápat, že když odmítají Petra, neřídí se Mým Zákonem, ale stávají se soudci Mého Zákona! Ó, slyšte, co Duch praví Církvi! vrať se; vrať se zpět, milovaný;1 Jsem to Já, Pán, Pán, který vyvolil Petra, Petra, který dnes nese jméno Jan Pavel II.; říkám ti, milovaný, Mé Nejsvětější Srdce si ho vyvolilo; vrať se zpět, usmiř se kvůli Mně, milovaný; Já, Pán, ti odpustím tvé hříchy a očistím tě;

VRAŤTE SE! vraťte se všichni k Petrovi, neboť jsem to Já, váš Bůh, kdo ho vyvolil; Já jsem to, kdo mu dal jazyk učedníka a prostřednictvím Mě je schopen dát odpověď znaveným; ach, tvorstvo! což v tobě nezbylo ani trochu moudrosti? tvorstvo! nedokážeš ocenit Mou Nekonečnou Lásku, kterou k tobě chovám, ale přesto odpovím každému, kdo ke Mně volá; Já jsem s vámi, když jste v nesnázích, Já jsem vaše Útočiště;

dnes Já, Pán, chci přidat ještě jedno přikázání; piš: „skloňte se! skloňte se, abyste se byli schopni smířit a sjednotit; pokořte se, abyste se sjednotili;“ dítě!

Ano, Pane?

dávám ti Svůj Pokoj; buď poslušná, dovol Mi používat tě, jak si přeji; důvěřuj Mi, jsi v Rukou svého Otce;

Pane,
nedělám nic jiného, než že Tě následuji,
a má duše spočívá v pokoji
jako dítě u své matky
důvěřuji Ti zcela a jako dítě,
chci Tě poslouchat.

pamatuj na Mou Přítomnost; Já jsem s tebou; my, společně?

my, společně?

Ano, Pane. Ano, Svatá Maria.


1 Biskup Lefèbvre.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message