DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má Tajemství mají zůstat Tajemstvími

8. června 1988

Ježíši?

Já Jsem; vysvětlím ti, co jsem měl na
mysli výrazem, který jsem před
několika dny uvedl v jednom ze Svých
Poselství; když jsem ti řekl, aby sis, až
se setkáš s Petrem, oblékla Má Někdejší
Roucha,1

Já Jsem; vysvětlím ti, co jsem měl na mysli výrazem, který jsem před několika dny uvedl v jednom ze Svých Poselství; když jsem ti řekl, aby sis, až se setkáš s Petrem, oblékla Má Někdejší Roucha,1 znamená to, že Mé Evangelium se nemá měnit, ale má se hlásat tak, jak jsem Je hlásal Já; k tomu jsem dodal, že Má Roucha jsou Prostá; tím míním, že máš k Evangeliu přistupovat jako dítě a stejně tak Ho přijímat, vírou-dítěte;

dnes, Vassulo, už mnozí kněží nevěří v Má Tajemství, a proto nehlásají Evangelia tak, jak by měla být hlásána; zajímají se jen o to, jak se zalíbit vašemu století a vycházet vstříc vaší kultuře; tito kněží nosí „nová roucha“, která se od Mých liší; měli by vědět, jak velice Mě to trápí; Mé Evangelium by mělo být kázáno bez chyb a Má Tajemství mají zůstat Tajemstvími;

Děkuji Ti, Pane. Chvála buď Bohu; amen.


1 Proroctví se naplnilo v listopadu roku 2004.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message