DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jak to, že Mě chcete umlčet?

20. dubna 1988

Pane, má sestra prosila, je-li to možné, abys požehnal její kříž, jako jsi požehnal ten můj, políbením.

přijmi Můj Pokoj, miluji tě; chci, abys dokonale rozlišila, kde jsem; snaž se; ano, sedím u tebe; teď, když víš, kde jsem, zvedni medailku a kříže, které ti dala Yannula, k Mým rtům; políbím je a požehnám; tak do toho, čekám; ano,1 Vassulo, nepochybuj, piš; říkám ti toto, kdokoliv si bude přát, abych požehnal jeho kříže a medailky, Já, Pán, to rád učiním; pojď, nepochybuj;

Ó, Pane, pomoz mi, ať to všechno pochopím!

prostě věř; buď prostá, jako dítě; miluji tě;

(Později:)

Vassulo, Já Sám mohu dát vzkvést Své Zahradě, ano, Já mohu úplně Sám obnovit Svou Církev, vystačím si Sám; Já jsem Všemohoucí; od tebe si nežádám nic než lásku; miluj Mě a dovol Mi, abych se s tebou o všechno dělil;

Ó Pane, má láska k Tobě nezná hranic.

květino, nechápeš? nevšimla sis? pojď, řeknu ti to: od počátku věků jsem se ukazoval na různých místech, různým lidem a v různých dobách; Vassulo, jak je to možné, že tvé století nedokáže chápat Má Znamení? což jsem někdy řekl, že se přestanu zjevovat a konat Svá Znamení?

tvé století je mrtvé a zničilo se svýma vlastníma rukama... Já jsem Pán Pánů, Živý Bůh; jak to, že Mě chcete umlčet? proč Mě chcete mít mrtvého? Vassulo, ukázal jsem ti a stále ukazuji, co se z Mého tvorstva stalo; pochop, že když jsi spojena se Mnou, tak jsi Mnou nesena; nechávám tě spolu se Mnou procházet tuto pustinu a ukazuji ti, co bylo, co ještě je a co zbývá; prořezávám ostnaté keře a vysekávám trní tak, aby ti neublížily, neboť kdyby se tě dotkly, probodly by tě a rozdrásaly, Mé dítě, roztrhaly by tě na kusy; Já jsem s tebou, připravuji a čistím tvou cestu, abys mohla projít; bezmezně tě miluji a nechci, aby ses po cestě zapletla do trnů a ony tě smrtelně zranily! vím, že stačí, aby se k tobě jen přiblížily a způsobí ti nevýslovná muka; všechno to vidím, Má Vassulo, a Mé Srdce to hluboce zraňuje; ale, milovaná, všechny tyto oběti nejsou marné;

ach, jak tě miluji, duše; kdo Mne hledá, nalezne Mě; zaklepej a Já ti otevřu dveře; pojď, připomenu ti Svou Přítomnost;


1 Zvedala jsem jeden předmět za druhým, Ježíš každý z nich políbil a požehnal.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message