DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Srdce je Propastí Lásky

1. února 1987

Vassulo, to jsem Já, Ježíš Kristus; miluji tě;

každé poselství, které obviňuje a obsahuje hrubá slova, nepochází ode Mě; Já jsem láska, láska, láska;

Mé srdce je propastí lásky; vedu tě způsobem, který je pro tebe přiměřený; dívej se na sebe jako na malé dítě, které zrovna podniklo své první krůčky; nikdo od něj nečeká, že bude chodit s důvěrou a jistotou; vedu tě jako začátečníka, vyučuji tě pozvolna a každému kroku, který se Mnou podnikáš, žehnám; Já jsem tvůj Otec,1 který ti pomáhá a učí tě kráčet se Mnou, Mé dítě;

zde je Má odpověď na tvé myšlenky; všechny vás takto miluji;

Mluvíš o zvlášť vyvolených duších...

což nejsi vyvolená? miluji vás všechny;

dcero, toužil jsem po tom, abych tě měl blízko Sebe; jak jsem toužil, abys Mě milovala, a jak toužím po tom, aby Mě milovaly i všechny Mé milované děti; volám je; trávím den i noc u jejich dveří, čekám a doufám, že Mi odpoví; pozoruji je bez přestání, nikdy z nich nespouštím Své oči; pozoruji je, naplněn žalem; kdyby jen věděly, v jak ubohém stavu se nacházejí jejich duše; kdyby jen věděly, jak svým duším škodí, a jak je zraňují;

Já jsem blízko vás a volám vás k Sobě; nebojte se; nebudu vás kárat; nevolám vás proto, abych vás káral za vaše hříchy; volám vás, abych se s vámi setkal, třeba jen na pár minut; pojďte ke Mně, ubohé duše, pojďte, setkejte se se Mnou a poznejte svého milujícího Otce;2 On sám vás nasytí Svým vlastním Tělem; utiší vaši žízeň Svou vlastní Krví;3 jste-li nemocní, uzdraví vás; jste-li zarmouceni, potěší vás; zahrne vás Svou láskou, a pokud je vám zima, zahřeje vás; neodmítejte Mě; Já jsem Láska a miluji vás i přes vaši zkaženost; říkám, že vás miluji i tehdy, když Mnou pohrdáte; Já jsem Bůh plný soucitu, vždycky připraven vás přijmout a nechat vás žít ve Svém Srdci;

dcero, jak Mě to bolí, když vidím, že usínají, a přitom pomalu klesají hlouběji a hlouběji do ohavných hlubin hříchu; kdyby jen mohly vidět, co dělají jejich hříchy s jejich duší! říkám vám, že váš život na zemi není více než stín, který přejde, ale váš život v Nebi potrvá věčně; tam budete věčně žít blízko svého Stvořitele v Jeho slávě, proto Mi dovolte vám připomenout, že jste Jeho vlastní děti;

Vassulo, ve Svém příštím poselství zavolám všechny ty, kdo Mě pronásledují a poskvrňují Mé Jméno;

Ano, Pane.


1  Iz 9,5.
2  Iz 9,5: „Neboť se nám narodilo dítě (…) a bylo mu dáno toto jméno: Zázračný Rádce, Silný Bůh, Věčný Otec, Kníže Pokoje.“
3  Srov. Jan 6,48-51.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message