DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvá Svatá Matka tě bude učit 12. kapitolu knihy Zjevení

 26. ledna 1988

Vassulo, chtěla bys spolupracovat se svou Svatou Matkou? jsme nerozlučně spojeni;

Ano, Ježíši.

miluji tě; Já jsem vždy blízko Ní; tvá Svatá Matka tě teď bude učit;

(Ježíš tu byl společně se Svatou Marií. Dal mi pochopit, že i když Ji s Ním zrovna nevidím, neznamená to, že s Ním není. Jsou vždy spolu.)

dcero, vždy jsem byla s tebou; chráním tě a pomáhám ti;

(Pochopila jsem, že mi Svatá Maria pomáhá porozumět jistým věcem. Pomáhá mi na této cestě, kterou pro mě Bůh vybral.)

budu ti pomáhat až do konce;

(Svatá Maria mi skrze dar vnitřního hlasu (locutio interna) dala porozumět, že budeme mluvit o 12. kapitole knihy Zjevení.)

pojď, vysvětlím ti to; když Satan prohrál, přísahal, že bude pronásledovat zbytek Mých dětí a že proti nim povede válku; ve své zuřivosti přísahal, že je zničí, protože ví, že jeho dny jsou sečteny, a tak chce s sebou strhnout tolik duší, kolik jen bude moci; ano, on je ten drak, který se svým chvostem snaží Boží tvorstvo smést do zkázy;1 Vassulo, Mé dítě, protože je Domýšlivost sama, obviňuje díla Všemohoucího a snaží se Bohu dokázat, že se Mu Jeho tvorstvo nevydařilo a že jsou Naše děti stvořeny k tomu, aby následovaly jeho zlé cesty;

Vassulo, něco ti řeknu, něco, z čeho se budou radovat všichni, kdo Mě milují; tento rok se stane Mou oslavou;2 ne, zcela tomu nerozumíš; Mé Neposkvrněné Srdce bude triumfovat;3 přivedu mnoho duší zpět k Ježíši;

(Nyní Svatá Maria soustředila mou pozornost na Svá zjevení.)

tak jako jsem se zjevila v Lurdech a ve Fatimě, zjevila jsem se i v Garabandalu, kde jsem dala obdobné Poselství; Garabandal je pokračováním Fatimského Poselství, ale i tentokrát Satan vmetl prach do očí církevních autorit, aby je zmátl; nasel do jejich srdcí svou setbu,4 aby popíraly Má zjevení a bránily tomu, aby se s Mými Poselstvími seznámila široká veřejnost; Vassulo, Naše Srdce krvácejí, zraněna trny, které do Nich zabodly; jak velice kvůli vám pláču, děti; miluji vás, Vassulo; Mé Srdce puká, když vidí, jak jste sráženi ocasem draka!

(Svatá Maria byla plná bolesti.)

Vassulo, teď ti něco pošeptám do ucha; poslouchej, ano;

(Svatá Maria mi do ucha pošeptala tajemství. Skutečně se mi někdy zdá, že jenom sním a že se probudím.)

Vassulo, to proto, že Ježíš zahalil tvé oči závojem; v pravý čas ho sejme; chci, abys Mu důvěřovala, dcero; dovol Mu, aby tě takto vedl; netrap se, květino; Já jsem vždy s tebou; vzpomínáš si, jak jsem se zjevila před Svým Kostelem v Turíně?

Ano!

(Svatá Maria se zjevila mé sestřenici jako obrovská socha, aby nám tak ukázala, kde je Její Kostel.)

ano, zjevila jsem se, abych vás zavolala; chtěla jsem, abyste přišly do Mého Kostela, milované děti; zjevuji se na mnoha různých místech, abych volala Své děti; kdybyste jen věděli, jak vás všechny miluji, chci vás všechny obejmout a přitáhnout na Své Srdce;

(Zrovna mě napadla jedna věc, smutná věc, že možná tak velký počet zjevení může být důvodem, proč církevní autority tolik váhají. Je to nad jejich chápání, jak už Ježíš dvakrát řekl. Pochybnosti, pochybnosti, pochybnosti, nedůvěra, nedůvěra, a ještě jednou nedůvěra...)

dítě, proč zapomínáš, jak se vedlo Ježíši, když byl v těle na zemi? byl pronásledován, zesměšňován a Farizeové Mu nevěřili; dnes, dcero, nevěří5  v mnohá Božská Díla; vaše éra, dcero, klesla tak hluboko, jako kdysi Sodoma; Ježíš tě varoval, že tvých pronásledovatelů bude mnoho, ale Já tě chráním před tím nejhorším, co by tě mohlo potkat;

pojď, Vassulo, nezapomeň na událost, kdy ti byl zjeven Nejsvětější Příbytek Boží; říkám ti to, abych ti připomněla, že tě Bůh umístil do Svého Nejsvětějšího Srdce; dovolil ti proniknout do Svého Světla, ano, do onoho „Slunce“;6 viděla jsi to Nejsvětější Místo Boží; 

Svatá Maria, nevěděla jsem, že tato ohromná „Světelná Koule“ je ta, která byla tehdy ve Fatimě!

předtím jsi to nevěděla; Láska tě pozvedla a dala ti místo ve Svém Srdci; to udělá i se zbytkem Našich dětí; voláme Své děti; Bůh jim odpustí jejich hříchy a bude je učit, jak litovat hříchů a činit pokání; bude je učit Svým cestám; bude je živit Bezúhonností a ony se Obrátí;

pojď, uctívej Mě; Vassulo, chovej se ke Mně jako ke své Svaté Matce; jsi Mé dítě;

Ano, Svatá Matko, mám teď Svatou Rodinu. Miluji tě.

(Dělala jsem si starosti, co bude zítra.)

nedělej si starosti; pošeptám ti do ucha Svá slova; Já, Vassulo, jsem Matkou všech, pojď;

(Vnímala jsem Její Srdce a Srdce Svaté Matky bylo zrovna tak zraněné jako Srdce Ježíšovo.)

ano, Má Vassulo, jsem zraňována kvůli chybě, kterou opakují církevní autority tím, že odmítají Mé Poselství z Garabandalu; Garabandal je pokračováním a rozvinutím Fatimského Poselství;

Vassulo, teď si odpočiň, zítra tě zase zavolám;

Ano, Svatá Maria, dobrořečím Ti.

dcero, kdykoliv budeš chtít, přijď ke Mně;


1 Mnoho způsobů, jakými zapomínáme na Boha.
2 Nerozuměla jsem.
3 Teď jsem pochopila.
4 Pochopila jsem „mezi nimi“.
5 Mnohé církevní autority.
6 Nazvala jsem to Sluncem.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message