DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Oběti Mého Těla a Mé Duše

21. října 1987

(Dnes jsem obdržela skličující zprávy. Katolického teologa z Lyonu, do kterého jsem vkládala velké naděje, přešlo všechno nadšení, když se dověděl, že nepatřím ke katolické církvi. Uznal sice, že zakouším Boha, ale vůbec nepochopil, že jde o mnohem víc, neboť Bůh se tímto poselstvím obrací na každého z nás, stejně jako na církevní autority a Svatý Stolec. - Ale jistě, proč by měl věřit? Nejsem nic, jak bych mohla něco říkat. Přesně, jak jsem to už říkala, kdybych patřila k nim, tak by mě přijali a věnovali se poselství. A o to právě jde, to se nás Bůh snaží naučit, že mezi sebou nemáme dělat rozdíly. Všichni jsme podřízeni jedné autoritě, Boží autoritě. Proč dělat rozdíly? Dokonce i kvůli tomu, jaké má člověk postavení. Nenosím řeholní roucho, ale copak na tom záleží? Mám se snad ptát Boha, proč si mě vybral takovou, jaká jsem a proč chce, abych takovou zůstala?)

Vassulo, zakoušíš to samé, co Já, když jsem byl na zemi v těle; vzpomínáš si, jak se Mě Farizeové ptali, kdo Mi dal moc kázat?

Ano, Pane.

milovaná, Mé Poselství pochází ode Mne; všechna autorita bude pocházet ode Mne; patříš Mi; což jsem někdy napsal, že ti bude dána autorita lidmi? maličká, opři se o Moudrost;

(Byla jsem otřesená a smutná. Tekly mi slzy a musela jsem na chvíli přerušit psaní, abych se vzpamatovala.)

Má oběti, vyvolil jsem si tě, abys byla obětí Mého Srdce; aby sladká trýzeň tvé duše byla obětí Mého Těla a Mé Duše; skrze odmítání, úzkosti a utrpení, Vassulo, budeš zakoušet Můj Život na zemi; dám ti to všechno po malých dávkách, úměrně tomu, kolik tvá duše unese; už jsi byla, a budeš, zpochybňována, obviňována, zesměšňována a odmítána; Vassulo, přijdou ještě horší věci, ale na druhou stranu jsem ti dal ty, kdo věří v Mé Poselství Pokoje a Lásky; oni jsou tvými svědky;

dovol Mi připomenout ti, že i ty budeš zrazena;1 

Vassulo, miluji tě; Já, Pán, jsem tvá opora; přijď ke Mně a dostane se ti útěchy; ať na tobě spočine Můj Pokoj, pojď, každá autorita pochází ode Mě, nikoliv od lidí; jsi pod Mou Autoritou, která je Jedna; Jedna Autorita;

Můj Bože, děkuji Ti za Tvoji podporu. Děkuji Ti také za to, že mi dáváš svědky. Už více nebudu pozvedat svůj hlas, ale dostojím svým slovům, která zněla: „Dělej se mnou, co se Ti zlíbí. Ať mi dáš slasti nebo strasti, budu Ti stejně děkovat. Chceš-li mě odhodit, budu odhozena, chceš-li mě obejmout, nezasloužím si to. Dělej to, po čem Tvé Srdce nejvíc touží. Jsem Tvá.“

ano, buď poddajná, abych mohl vtisknout Svá Slova hluboko do tebe; pamatuj na Mou Přítomnost a na Mou Lásku;   


1 Kým?


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message