DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Budeš znamením Mého Díla

18. října 1987

dcero, chceš uchopit Moji Ruku a pokračovat v Mé Práci?

Ano, Pane, nechci se nikdy pustit Tvé Ruky.

chci, aby ti bylo jasné, co jsem ti řekl před tím; řekl jsem ti, že předpovím události, které přijdou, aby nebylo pochyb o tom, že toto pochází ode Mě;

Ježíši, neřekl jsi, že já budu jediným znamením, které dáš?

ano, řekl jsem, že budeš znamením Mého Díla, už dávno před tvým narozením jsem připravil Svůj plán;

- květino, zůstaň otevřená, aby do tebe kanula rosa Mé spravedlnosti; čerpej ze Mne Mé Ctnosti; chci tě dokonalou; chci, aby Má květina zkrásněla, sycena Mou Dokonalostí; chci, aby se z Mé květiny linula vůně Mé božské Myrhy; podívej se na Mě, Vassulo;

(Podívala jsem se na Ježíše.)

všechna Má přání se splní; chtěla bys Mi věnovat více svého času, Vassulo?

Můj čas je Tvým časem. Žiji pro Tebe.

tak naplň svou lampu, vezmi si ode Mě;

Ježíši, co mám říci? Dáváš mi tolik, i když si nic nezasloužím. Nepřestáváš mě obdarovávat a já Ti nemohu nabídnout nic, co by se jen vzdáleně podobalo tomu, co dáváš Ty mně. Dáváš mi Světlo. Probudil jsi mě z mrtvých. Uzdravil jsi mě a vylil jsi na mě Svá Díla.

oslavuj Mě; kdo tě osvobodil, Vassulo?

Ty, Pane. Smím něco říci?

milovaná, pověz Mi to;1 

Můj Bože, Svou Slitovností, Láskou a Mocí učiň také s mými bratry to, co jsi učinil se mnou… Osvoboď je… Pozvedni je k Sobě. Dej jim pocítit Tvou Lásku, jako ji cítím já. Chci se radovat z toho, že k To bě přicházejí duše. Pak sjednoť všechny křesťany a ty, kdo odmítají naši Přesvatou Matku.

Vassulo jsi ochotná přinášet oběti?

Ano, Pane, mohu-li tak být užitečná.

ukážu ti, co si od tebe přeji, milovaná, čerpej vždy ode Mě; miluji tě, květino;2 vzpomeň si, šetři své slzy na později, až tvé uši uslyší, jak se Moji vlastní chovají k Mé Matce!

Nedovol jim v tom pokračovat.

Vassulo, přijde den, a je už velmi blízko, kdy Má Církev bude mluvit jedním jazykem, ale před tímto slavným dnem, přijdou děsivé zvraty, zčásti kvůli lidské samolibosti, hříchu a nedostatku lásky, a zčásti kvůli tomu, že je Mé Tělo roztrženo; dovol Mi říci ti ještě jednou, že oslavím a sjednotím Své Tělo; květino, Láska vás všechny sjednotí; zapiš také toto, zůstaňte malí, aby veškerá autorita vycházela ode Mě;3 ať všichni vědí, že ze Svých požadavků neslevím, stojí pevněji než kdykoliv předtím;

Jaké z Tvých požadavků, Pane?4 

Vassulo, přeji si, aby k Mým dětem pronikla tato slova:

„Já, Pán, vám žehnám, pojďte ke Mně;“

Pane, veď mě k nim a pomoz mi rozšiřovat Tvá slova.

Vassulo, opři se o Mě; žij v Mém Světle a odpočiň si;


1 Bůh působil dojmem trpělivého Otce.
2 Mé oči se naplnily slzami.
3 Myslím, že to Ježíš říká každému.
4 Myslím, že zde Ježíš pokračoval, aniž by odpověděl.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message