DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem Všemohoucí - Já Jsem

12. října 1987

(Jednou jsem u někoho na návštěvě objevila vědecký časopis, který podporoval vědecká vysvětlení jakéhokoliv duchovního působení a odrazoval od víry v ně, protože v dnešní době se dá všechno nadpřirozené vysvětlit „přirozeně“. Slova jako rozštěpená osobnost, paranormální schopnosti, podvědomí, sugesce, hypnóza či davová hypnóza, autosugesce. Např. o stigmatech se tam tvrdilo, že se dají vysvětlit autosugescí, tedy, že si je lidé sami způsobili schizofrenií nebo sexuálními komplexy. Zdá se, že lidé chtějí pro všechno najít logické vysvětlení. Dnes by nebylo možné, abychom měli nějakého velkého proroka, jako byl třeba Izaiáš, protože jeho případ by byl uložen do vědeckého archivu. Netrvalo by dlouho a nebyl by žádný stigmatizovaný světec, aniž by nebyl klasifikován jako schizofrenik nebo jako někdo, kdo si stigmata sám způsobil autosugescí či hysterií. Podle mě se snaží soupeřit s Bohem a dokázat, že Mu mohou dokázat, že není Všemohoucí.)

Ó, Bože, proč?

Vassulo, je mnoho těch, kdo ve Mě nevěří;

Tak já Tě prosím o jednu věc a myslím to vážně. Prosím Tě, znič všechny tyto teorie a studie, které se Tě pokoušejí odstranit. Jsou to Tvoji nepřátelé. Proč tomu dávat prostor? Proč se má něco takového rozšiřovat? Znič to, jinak to zničí naši víru. Prosím, udělej to.1 

udělám; naslouchej Mi; netrap se, nikdy nepochybuj, měj víru; nikdy neochabuj v psaní, milovaná; přicházím, protože vás nechci vidět ztracené; už rozumíš, Vassulo? vůbec netoužím vás vidět padnout, maličká;

Co ostatní, nechci, aby ani ostatní padli. Přála bych si, abys jim pomáhal stejně, jako pomáháš mně.

Vassulo, pomohu vám všem;

(Bůh se zdál spokojený.)

Ó, Bože, odpusť mi, že se domáhám věcí, jsem impulzivní, ale nesnesu nespravedlnost. Odpusť mi, že jsem byla tak direktivní.

odpouštím ti, dítě; řekni to;

(Měla jsem toho na srdci víc.)

Musím Ti říci, že za současného stavu věcí, tyto lidi do nejdelší smrti nic nepřesvědčí, nanejvýš zařadí Tvá díla do kolonky: „NEVYSVĚTLENO“, ale nikdy neřeknou: „Ano, pak to pochází od Boha.“

přesvědčím je; Má moc je větší než jejich, všem vám ukážu, že jsem Všemohoucí; Má Všemohoucnost bude vidět, ať budete kdekoliv; žádné oko to nebude moci popřít, nikdo nebude moci popřít, že toto znamení přichází ode Mě;2 milovaná, jakou pak budou mít jejich teorie cenu?3 jak se pak budou cítit ti jejich lidé vědy? co se stane s celou tou jejich moudrostí? ukážu jim, čím je jejich moudrost ve srovnání s Mou Moudrostí;

zničím v tomto světě to, o čem jsou přesvědčeni, že je moudrost; to je jeden z důvodů, proč tě používám a vtiskuji do tebe Svá slova, abych mohl předem oznámit Svůj Plán; Já Pán Jsem, Já jsem byl a Já vždy budu; nemáte právo se na Mě dívat, jako bych nebyl; Já Jsem;

Ó, milovaný Bože, kterého adoruji, přeji si, aby se Tvůj plán naplnil už dnes, zítra nebo za týden.

dokončím Svůj Plán, Vassulo, jako jsem vždycky dokončil to, co jsem začal;

maličká, modleme se:

„milovaný Otče,
miluji tě, dobrořečím ti,
děkuji ti za Tvé Milosrdenství;
učiň, abych tě byla hodna,
abys Mě mohl plně použít;
použij mě, jak si přeješ;
miluji tě,
amen;“

milovaná, žehnám ti; podívej se na Mě;

(Podívala jsem se.)

Ty se usmíváš.4 

napiš to;

A jak se usmíváš, tak máš dolíčky ve tvářích.

miluji tě;

Miluji Tě, Pane.


1 Uvědomila jsem si, že říkám Bohu, co má dělat. Bylo to nad mé síly
2 Objeví se snad jednoho dne znamení na nebi?
3 Bůh neodpověděl.
4 Váhala jsem, mám-li napsat všechno.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message