DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem tvůj Těšitel

14. prosince 1986

Já jsem tvůj Těšitel;

Řekni mi, Ježíši, k čemu je dobré takovéto vedení skrze tyto zápisy a co to přinese?

Řekni mi, Ježíši, k čemu je dobré takovéto oto vedení skrze tyto zápisy a co to přinese?

přivede to ke Mně mnohé; probudí to Mé děti, aby se ke Mně vrátily a četly Mé Slovo;

Já jsem váš Dobrý Pastýř, který vás k Sobě volá; věř Mi, dcero, podívej se na Mě, podívej se na Mě; odhalil jsem ti Svou Tvář; nepochybuj o tom, věř ve Mě; zapomněli jste, jak pracuji? neslyšeli jste o Mých Dílech? nedopusť, aby tě doba, ve které žiješ, zničila; zůstaň, dcero, taková, jaká jsi;1 nedej se jimi přesvědčit, teď, když ses probudila a přebýváš v Mém Světle; zůstaň se Mnou;

Ježíši, prosím, zastavíš je, až se o to budou pokoušet?

zastavím; nedovolím nikomu, aby tě ničil; slyšte, všichni, kdo máte uši; buďte bdělí, neboť čas se naplnil!


1 Tzn. taková, která se dá snadno přesvědčit, aby věřila čemukoliv. Tito lidé jsou v našich kruzích označováni za „naivní“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message