DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mluv ke Mně

18. července 1987

(Necítím se na to, abych psala. Od svého příjezdu do Švýcarska se necítím dobře. Nejprve chřipka, doprovázená infekcí v ústech, takže jsem nemohla téměř jíst, potom bodavá bolest v boku, kvůli které už pět nocí nemohu spát a která přetrvává, spolu s chřipkou a infekcí na rtech.)

pojď; dovol Mi říci, že to všechno pochází ode Mne; jsou to Má očišťování;

dcero, miluji tě, uč se, jak působím; budu ti pomáhat, i když budeš muset trpět; starám se o tebe a nepřipustím žádnou skvrnu na tvé duši; chápej, jak pracuji, ale vnímej Mě, dovol Mi, abych slyšel, jak ke Mně mluvíš, pamatuj na ; nikdy nedovolím, aby něco bylo přednější než ; jsem První; zušlechťování tvé duše způsobí, že bude zářit jako zlato; připomenu ti teď, proč jsem si tě vyvolil; vyvolil jsem tě pro tvou nevýslovnou ubohost a slabost; Já jsem Bůh Milosrdenství;

teď můžeš jít pracovat, ale nepřestávej na Mě myslet; tě nikdy nespouštím z očí; sleduj Mé rty, když k tobě mluvím; miluji tě, pojď; odvahu, podívej se na Mne a dovol Mi, abych tě teď slyšel;

(To je pravda, nějakou dobu jsem Boha zanedbávala. Skutečnost, že jsme se přestěhovali do jiné země, mě zaměstnala jinými věcmi.)

ještě nějaký čas Mi dovol, abych tě používal;

Ano, Pane.

přijmi Mé požehnání;

Dobrořečím Ti, Pane. 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message