DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já, Jahve, tvůj Otec, budu nadále mluvit skrze tebe

29. prosince 2018

ach, Vassulo! málo víš o milostech, které jsem ti udělil, abych tě uschopnil Mě slyšet a být v Mé Přítomnosti… není mysl, která by mohla pojmout Mou transcendenci, která nemá žádné hranice; vidíš, že beze Mne nemůžeš dělat nic… apoštole, pozvedl jsem tě k bytí… a abys byla ve společenství se Mnou, což Mě nesmírně těší; řekl jsem společně se Srdcem Mého Otce,1 že budu tvým Strážcem, a ty budeš Znamením Mé Lásky; Lásky, kterou mám k celému lidstvu; byl jsem dlouho shovívavý vůči celé této generaci a Mé Oči, Oči Otce2, jsou vyplakané proudy slz kvůli zkáze, do které se řítí Naše stvoření;

Otče! lidé se nechtějí změnit, dokonce o Tobě nechtějí ani mluvit!

ano, i mezi těmi, které jsem volal, velmi málo naslouchalo;

Je to těžký zápas a místo nějakého zlepšení vidím v našem světě silnější a nelítostnější rozbroje a krutost a rebelii a hluchotu…

ne na dlouho, Vassulo, ne na dlouho… zůstaň Mi věrná; buď jako sparťanský bojovník, ale zároveň jako kvetoucí lilie; buď něžná v projevu, ale rozhodná, a jako pluh, který připravuje půdu, do které budou zaseta Má semena; Já, Jahve, tvůj Otec, budu nadále mluvit skrze tebe; chval Mé Jméno a oslavuj Ho a nedovol zlému, aby tě okradl o Pokoj, který jsem ti udělil, Mé dítě!

AlphaOmega

1 Mluví Otec...
2 Mluví Otec...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message