DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Sjednotím Dům Východu s Domem Západu

9. února 2016

Pane, můj Bože, mnohokrát jsi nám řekl, že jsi známý tím, že svrhuješ království a srovnáváš se zemí města, když Tě provokují a brání Ti, abys mohl projít středem Svého lidu; s veškerým respektem k Tvé Svatosti, je to už více než 30 let, co říkáš, abychom byli trpěliví, protože naše vykoupení a Tvůj triumf se blíží a že „žádná země se nezrodila za jeden den“,„ani žádné město nebylo postaveno za jeden den“, abys vyjádřil, že máme čekat a nespěchat; ale nebylo by město po třiceti letech už postavené a neměla by země už třicetileté obyvatele, kteří by už měli své děti?

Vassulo! máš právo být netrpělivá?

zlo roste, jsme pronásledováni;

mám vzít život třem třetinám obyvatel země, aby zahynuli v Mém Ohni? nebo mám raději posečkat?

Pane, vidíš nějakou naši snahu vzdát se svých hříchů a konat pokání?

zadržuji Svůj hněv,

a visí na vlásku?

ne, na srdcích, která se horoucně modlí za obrácení světa a která Mi nabízí obětavou lásku; a kráčí v Mých Krví potřísněných Šlépějích; tito lidé zcela zasvětily tělo i duši blahu a obrácení lidí ve své zemi; brzy vás navštívím, ale vynést předčasný soud nikomu neprospěje; nicméně, Můj Soud Ohněm není daleko; neodložil jsem Svůj Soud někde do sklepa! Můj Soud bude vykonán; chápeš, Vassulo, slitovnost člověka je omezená a stejně tak jeho trpělivost, obojí vždy nabízí jen sám sobě, ale Má trpělivost je nabízena všemu živému; odvahu! trpělivost! nezlomí tě!

Pane, přines mír světu, přines jednotu a smíření do Svého Domu;

slyš, pro Své Svaté Jméno sjednotím Dům Východu s Domem Západu; nepředpověděl jsem vám to?1; řekl jsem vám, že byste se měli považovat za omilostněné, protože Můj Otec už brzy učiní zázraky a protože vás, kteří hledáte jednotu, obdaruje nevídaným vítězstvím; ano, dcero, je to plod těchto upřímných srdcí, která se modlila za jednotu! skutečně, Boží přízeň, jak jsem řekl, se brzy projeví ...

Mé Zdi budou znovu zbudovány, budou vztyčeny, jak tomu bylo dříve, a ty, výhonku Domu Východu, stůj pevně, buď jako diamant zasazený do Mé Koruny; nikdo nemůže být pravdivější ve Svém Slově, než Já, Ježíš Kristus, který jsem Pravda; sdílej Mé Přátelství a nebuď jako zeď mezi tebou a Mnou; těším se ve tvé důvěrnosti ke Mně; odměň Mě a buď dále věrná svému poslání, připomínej národům Mou překypující Lásku, Mé Nekonečné Milosrdenství a Mou Něhu; dávej Mě poznat...modli se a miluj Mě; Já, Ježíš, jsme vše, co potřebuješ; ic


1 Poselství z 2. června 2015.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message