DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Tělo je zmrzačené

21. června 1987

Pane, proč na Tebe tolik lidí zapomnělo?

Ó, Vassulo! Mé Tělo je zmrzačené až do
té míry, že bylo paralyzováno; Vassulo,
zapal při modlitbě Křížové cesty svíci
a poklekni u každého Zastavení;

Ó, Vassulo! Mé Tělo je zmrzačené až do té míry, že bylo paralyzováno; Vassulo, zapal při modlitbě Křížové cesty svíci a poklekni u každého Zastavení;

(Mlčela jsem ...)

Vassulo, mluvil jsem;

Pane, co zmůžu?

nic; nech udělat všechno Mě;

(Jistě. Ale nikdo to nebude dělat, protože to nikdo neví!)

mít víru je také milost, kterou dávám Já, Vassulo, měj víru ve Mě!

(Později:)

Teď, když jsi mě svedl, co se se mnou stane?

chceš to vědět? ze Své náruče tě vrhnu do tohoto vyhnanství, kterým se stalo Mé tvorstvo! budeš žít mezi nimi!

Můj Bože! Ty už mě nemiluješ?

(Byla jsem z toho v šoku.)

Bylo to tak úžasné, být v Tvém Náručí a teď mě chceš poslat pryč!

Ó, Vassulo, jak můžeš říci něco takového!1 

drásá Mi to Srdce, když tě vidím mezi tím vším zlem; pochop, Mé dítě, že tě obětuji, když tě nechávám mezi bezbožnými lidmi; mít tě ve vyhnanství Mi působí utrpení; dcero, mnozí tě budou soudit a ubližovat ti, snášel bych nyní tvá utrpení,2 ale nesnesl bych, ne,  nesnesl bych, aby ti ubližovali;

Co bys udělal, Pane?

nezůstal bych nečinný;

Ale proč jsi mě hýčkal a sváděl? Abys mě odhodil? To není úplně fér!

(Téměř jsem křičela!)

což jsem ti neřekl, že budeš Mou obětí? používám tě; jsi Má síť; ano, vrhám tě do světa; máš Mi nabízet duše; kvůli jejich spáse je obnovím; to se však nestane, aniž bys trpěla; ďábel tě nenávidí a bez rozpaků by tě spálil, ale nevloží na tebe ruku; nedovolím mu to;

(To mi připomíná, jak jsem se nedávno dotkla výfuku člunu hned poté, co jsme na něm připluli. Byl tak horký, že by se na něm dala smažit vajíčka, a já jsem se o něj opřela celou svou vahou svojí levou rukou. Téměř jsem omdlela bolestí. Protože jsem si spálila celou dlaň, okamžitě jsem chtěla ponořit ruku do moře, abych si ulevila. Vzpomněla jsem si však, že se vážnější spálenina nikdy nemá ponořit do studené vody, že to může ještě více ublížit. Po deseti minutách byla ruka stále horká, zarudlá a oteklá, ale za půl hodiny to všechno zmizelo, žádná bolest, žádná spálenina, ruka byla stejná jako ta druhá, naprosto v pořádku.)

dítě, nebudu se jen tak dívat, jak je ti ubližováno; miluji tě a z lásky pro tebe Sám vyberu způsob očišťování; nikdy bych na tobě nestrpěl žádnou poskvrnu;3 

Pane, cokoliv, co přijde od Tebe, budu milovat, ať je to radost nebo bolest.

milovaná, ano, učiň pro Mne ve svém srdci ráj; jak rád to od tebe slyším, dítě!4 

ano, a z každého utrpení, které sis zvolila ze své vlastní vůle v domnění, že Mě potěší, mám hrůzu; jen bys klamala sama sebe; takováto utrpení by byla pro ďábla, ne pro Mne; náprava bude pod Mým vedením;

Miluji Tě a naprosto na Tebe spoléhám.

tím, že Mě miluješ, Mě oslavuješ, ano;

(Slyšela jsem Satana, jak říká: „Takovéto okamžiky mě mučí.“ Nesnáší, když se mé srdce raduje z Boží lásky ke mně a z mé lásky k Němu. Z naší vzájemné lásky.)

je to jako bys ho pálila po celém těle rozžhaveným Křížem;


1 Cítila jsem, jak se Mu bolestí sevřelo srdce.
2 Utrpení z rozdělení: má duše je v Jeho Srdci a mé tělo je ve světě.
3 To znamená, že žádné utrpení, které mi chce Satan dopřát, se nestane, ale ponesu jen utrpení, která pochází od Boha, a která očišťují duši.
4 Bůh Sám zvolí má utrpení.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message