DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Srdce bylo pohnuto ubohostí tvé duše

13. února 2006

Pán je věrný, neboť mi dává sílu
a chrání mě před zlem,
On je jedinou a největší Radostí mého ducha;

a ty, Moje milovaná, jsi Má drahocenná duše, jsi ozdobou a věncem na Mé Hlavě;

Pane, pozvedl jsi mě pouty Lásky,
sňal jsi ze mě moji vinu
a zjevil jsi mi Svoji Svatou Tvář,
proměnil jsi moji prázdnotu
ve vášnivou touhu po Tobě;

Šťastný je člověk, jehož chyby jsou prominuty
a jehož hříchy jsou zahlazeny;
oni obdrží dar Lásky!

Mé Srdce bylo pohnuto ubohostí tvé duše; nalezl jsem ve tvém srdci místo, kde jsem se mohl usadit a spočinout; proměnil jsem tě z apatického tuláka v příbytek pokoje; dodnes s tebou hovořím a naplňuji tě štěstím, radostí a útěchou; chápeš, Vassulo, zjevuji se na tobě, abych ukázal lidem naše spojení; abych ukázal slepým, že přebývám v tobě a ty ve Mně; a abych potvrdil Svůj výrok, že jediným znamením, které dám, abych dokázal, že Já jsem Autorem tohoto zjevení, jsi ty, dcero; Láska tě miluje; Láska k tobě přišla tímto způsobem; jakého potěšení se dostalo Mému Srdci, když jsi odpověděla na Mé Volání; opři se o Mě a důvěřuj Mi; nikdy tě neopustím; Láska tě miluje; ic


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message