DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Triumf našeho Pána

31. října 2000

Všem, kteří milují Tvé Srdce, dej, aby měli neustále důvod říkat:

„Srdce Páně
nakonec zvítězí;
Srdce Páně
je jako božská Liturgie,
která přináší pokoj svému lidu;
Srdce Páně je neotřesitelné,
vládne transcendentním způsobem
na výsostech;
pojďte, pojďte vy všichni,
kteří se dosud lopotíte pro spravedlnost,
přistupte k našemu Pánu
a budete prospívat v Jeho Srdci,
přemýšlejte o tom a poznejte,
že vaše útočiště je v Jeho Srdci…“

pokoj tobě, Má květino;

řekni Mi, je na světě nějaká větší radost nebo nádhera než porozumění Mému Srdci? co může vykonat člověk, pokud do jeho rozumu nevlévám Své božské světlo porozumění? Svatý, který k tobě mluví a který vše převyšuje, tiší tvou žízeň melodií Svého Hlasu, aby předal Má božská Slova všem národům; čím jsou Má Slova? Má Slova jsou mystickou kontemplací, která osvítí tvou mysl Duchem Svatým a dá ti proniknout do vznešeného poznání Boha;

brzy navštívím zemi; Vládce, Ten, na kterého většina z vás zapomněla, říká této generaci: navštívím zemi; mnozí z vás se ptají: „jak přijde?“ na to odpovídám:

„nevíte, že než začal čas a na zemi byl stvořen člověk, triumf zlých neměl nikdy dlouhé trvání? triumf zlých je nyní skoro u konce, protože bude pohlcen Mým Triumfem; tak jako Áronova hůl, kterou jsem proměnil v hada, a který pohltil faraonovy hady, stejně tak Můj Triumf udeří a pohltí triumf zlého člověka; abyste vy všichni v tomto Triumfu velebili Mé Svaté Jméno!

tehdy budu mezi Svým lidem… a vy se vydáte na cestu se Mnou, svým Bohem, budete kráčet se Mnou, budete kráčet s Tím, kterého jste kdysi považovali za nedosažitelného… budete hovořit1 s Tím, kterého jste kdysi vypudili ze své mysli, budete rozmlouvat s Mým Božstvím, neboť Já, Bůh, budu přítomen ve vašem srdci a zjevím vám, jako dobrý rádce, cestu k Životu; dám vaší duši mírnost, moudrost a spravedlnost, sílu a všechno, čím musí být duše oděna, aby kráčela mezi Mými anděly a se Mnou; tehdy bude Moje Království na zemi obnoveno;2

ano, je možné, abyste také vy viděli Boha v tomto životě; je možné o Mně rozjímat, zatímco jste na této zemi, ano! je možné, abyste pronikli do hlubin Mě, Boha vašeho a Boha veškerenstva, a vlastnili Mě, zatímco jste dosud na zemi;

to bude začátek vašeho nového života,3 neboť Mě nebudete znát jen z doslechu nebo ze slov a z knih, ale vpravdě a obrácení skrze milost, kterou obdržíte od Ducha Svatého; patřit Mně znamená život sám o sobě, neboť to vám nabízí nesmrtelnost… toto je způsob, jakým budu navštěvovat zemi, Mé děti;

pochopili jste nyní Mé tajemství?“ ic


1 Zároveň jsem slyšela slovo „rozmlouvat“.
2 Z modlitby „Otče náš“, „Přijď Království Tvé, buď Vůle Tvá jako v Nebi, tak i na zemi.“ vyplývá vysvětlení Kristovy věty: „tehdy bude Moje Království na zemi obnoveno...“
3 Také jsem slyšela „cesty“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message