DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Смирението И Обичта Са Ключовете За Единството

15 юни 1995

Словото Ти, Царю мой,
     е лечебен балсам,
когато животът ми беше по-низък и от глината,
     Словото Ти беше произнесено в ухото ми
и невидимото бързо стана видимо
     и като непознат за мен свят,
като непозната за слепите светлина,
     внезапно всичко блесна с ярка светлина.
Като ярко пламтящи звезди, които осветяват през нощта небесата,
     Словото Ти ми даде зрение, за да влезна в Тайнството Ти.
Благославям Те, Господи мой,
     тъй като сега Обичта Ти е видима пред очите ми
и води душата ми да живее в лоялност към Теб за вечни времена.

да! влез в тайнството на Сърцето Ми и получи Мира Ми;

цвете, никога не замествай с други неща времето си за писане; имаш на разположение целия ден и ще бъда доволен, ако идваш при Мен за размисъл; помни: обичта е винаги търпелива, затова бъди и ти търпелива; не тичай пред Мен, както направи през последните дни… обичта, истинската обич ще понесе изпитания, превратности и всичко; имай Ме пръв и над всичко; евангелизирай с обич за Обичта и Ме прославяй; негодувай, дете Мое, против всичко, което води към зло и се впусни във всичко, което е добро и свято и което ще те отведе във вечния живот; Свят и Добър съм...1

- горя от желание…

Какво желание, Господи мой?

да видя Църквата Си обединена и една… моли се за единството и не слушай онези, които не искат единството; Разделителят ги държи разделени и агресивни в духа им; всеки, който не работи искрено и с цялото си сърце за единството, наскърбява сериозно Светия Ми Дух; умолявам онези, които се събират, за да доведат Църквата Ми да стане една, да отпечатат в умовете си тези думи:

смирение и обич

смирението и обичта са ключовете за единството; не е красноречието на словото, нито проточените беседи, които ще ги доведат до единство; не е размяната им на хвалебствия един към друг, които ще доведат Църквата Ми да стане една; всички тези неща Ме уморяват… опустошение и разруха са проникнали в Светилището Ми, така че какви хвалебствия могат да разменят помежду си? къде е честта им?

преклонете се, за да видите Волята Ми; понижете гласа си, за да чуете Спасението, което ви говори от висините на славата; в промянатa ви, сърцето ви ще Ме чуе и да поведе Църквата Ми да стане една, обединявайки Тялото Ми; в блясъка на Истината ще ухаете отново и ще накарате всички да разпознаят себе си като част от едно тяло; именно в споделянето ще ги доведете всички близо един до друг; за това е необходимо да се промените в сърцето си и да процъфтите с промяната;

ако направите тези неща и измиете сърцето си от греха си, Аз, на Свой ред, ще умножа лекарствата Си и напълно ще ви излекувам; ще доведа върху вас духовно израстване, което ще доведе остатъка от сътворението Ми да пребивава под покривa ви;

ако вие, които престанахте да бъдете, позволите на Светия Ми Дух, Дарителя на Живот, да ви привлече, ще въведа сърцето ви в духовна революция на обич, каквато епохата ви никога не е виждала…

ах… дъще, моли се домът на Изтока и домът на Запада да се обединят, като две ръце съединени за молитва, чифт ръце, подобни и в красота, когато са обединени, насочени към Небето и в молитва; нека тези две ръце принадлежащи на същото тяло, да работят заедно и да си споделят възможностите и ресурсите помежду си… нека тези две ръце да Ме издигнат заедно, ах… кога тези две Ръце на Тялото Ми ще Ме издигнат над Олтара, държейки Ме заедно?2

о, елате! не искам проточени беседи, всеки, който иска да бъде пръв и най-добър сред вас, трябва да бъде роб на всички; тук съм! погледнете към себе си! и Сърцето Ми има безмерни съкровища; затова, не казвайте: “къде, къде мога да намеря отговорите си?” снабдете се с това съкровище на Сърцето Ми и ще съберете онези, които се бяха заблудили и ще царувам над всички тях и ще посветите съкровището Ми на Свещеното Ми Сърце на цялата земя;

- а ти, дъще: като Ми даваш своето време, Ми харесваш и това Ме почита; обичайки Ме, Ме радваш и Ме прославяш; желаейки Ме, Ме очароваш; размера, който Ми даваш от сърцето си, е размерът, който ще ти бъде възвърнат от Престола Ми; благодатта Ми е върху теб и Ръката Ми е върху твоята… почивай в Мен; обичам те и Отецът те обича, защото Ме обичаш;

Обичам Те, Обич…

ще излекувам още много повече чрез тези послания; изпълни своята част, Васула Моя, и Аз ще завърша делото ти в Божественосттa Си; ела, ще бъда с теб, докато изпълняваш другите си малки задължения;3

Аз, Иисус, те обичам, имай благословиите Ми;


1 Внезапно Господ се спря и променяйки тон като човек, който желае да повери своята тайна, каза следното.
2 Христос има предвид при Литургията, по време на Евхаристийната молитва.
3 Домакинските задължения, разбира се…

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message