DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Домът Ми На Запад Бива Ограбван
Изтокът И Западът Ще Бъдат Едно Царство

24 октомври 1994

Васула на Свещеното Ми Сърце;1 би ли се харесало повече, ако кажа: Васула на Пандократора?2 посветена си под Моето Име; Аз съм Един3 и Същият, но хората Ме парцелираха;

този, който сее разделение, жъне на разрушение; този, който сее предубеждение, събира реколта на безумие; не бяхте ли чули, че безумният огъва ръцете си и яде собствената си плът? цялата плът, която ги покриваше изчезна, както и диханието им, нищо друго не остана от тях освен сухи кости; Имената Ми са Свети,4 но хората се отнесоха настойнически към Мен и Ме изпъдиха от Собствения Ми Дом, от Собствения Ми Град и сега от Собственото Ми Светилище;5 потискат Ме и мъчително Ми тежат; преизпълнени с високомерие, изпитват удоволствие да живеят в пустиня; но в идващите дни възнамерявам да покажа Святостта на Великото Си Име, което поради разделението ви е осквернено;

казвам ти, дъще, виждаш ли как народът ти живее безучастен и в ужасяваща летаргия, когато трябва да се работи за единството?6 това няма повече да го позволя; ще протегна Ръката Си дори към най-отдалечените места на нациятa ти, за да съборя тези търговци,7 които пречат на народа Ми да се обедини; издигнах те, за да бъдеш знамение на единството, знамение на Милостта Ми, знамение на Могъщието Ми, но страстите на парадиращата им гордост са ги заслепили;

днес мога да кажа: “нека костите им да изгорят” и да отмъстя; мога да направя нацията ти да овдовее, но в Милостта Си и поради Обичта Си, ще вдигна от Изтокa поне един, който ще каже на своя брат:8 “ела и стъпи на земята ми; ела и яж от масата ми, ела и пий с мен; бъчвите ми са препълнени с ново вино; нека заедно да изведем на паша агнетата си и да превърнем пасбищата си в Едем; Боже наш! виж какво направиха ръцете ни със Светилището Ти!”

Домът Ми на Запад е ограбван; бях ги помолил да се съберат под Петър,9 но не разбраха и правят обратното; в този Дом мнозина казват: “защо трябва да имаме водач,10 особено този водач?” бях ви предупредил, че кардинали ще се обърнат срещу кардинали, епископи срещу епископи и свещеници срещу свещеници; избрах Петър да храни и да пази агнетата Ми, но бунтовният дух процъфтяващ сега, достигна върха на бунтовността; това беше Голямото Премеждие, за което ви предупреждавах;11

Домът Ми на Запад е ограбван, но ще се вдигне вятър от Изток и заедно с Диханието Ми, ще оголи грабителя; много членове на нацията ти се възпротивяват на призивите Ми за Единство и са привикнали стъпките си да следват своя собствен път; смятат се за богати, но къде са богатствата им?

“как е възможно да сте се превърнали в изродена лоза? можете ли да кажете, че не сте съгрешили? има ли едно място, където да не сте съгрешили? ти, приятелят на Светиите Ми! детето на Майка Ми! защо, защо си станал толкова опърничав? за какво са Ми безкрайните ви свещенодействия, когато Ме възхвалявате с края на устните? да, запазихте Преданието Ми и затова мечът няма да дойде при вас, но оставяте настрана двете Ми най-Големи Заповеди и не ги следвате; защо отделяте Преданието от Заповедта?12 дори да се покриете със смирна и тамян, ще открия петното на вината ви; отворете сега устата си и Ми позволете да ви нахраня, за да погълнете живота; не казвайте: “ще вървим по своя път;” върнете се при Мен и признайте вината си!”

а ти, дъще, се провикни високо с Посланието Ми и пророкувай, кажи: зная всичко за Дома Си на Западния бряг покрай Реката на Живота и зная също кой в този Дом Ми остана верен; дъще, какво виждаш извън този Дом?

Виждам лъв да дебне около този Дом, нетърпелив да влезне в Дома Ти от страничен прозорец.

да; лъвът е напуснал бърлогата си; дъще, разрушителен дух се скита; ангелите се редуват плътно един след друг, за да ви предупредят всички и да ви кажат, че Градът Ми на Западния бряг ще бъде завзет от опустошителя и с голямо насилие, и това, за да се противопостави и да опровергае Закона Ми, Преданието Ми и Божествеността Ми; цялата страна ще се превърне в ужас;

светиите ви, пратениците Ми и пророците Ми, ще бъдат възпрепятствани да продължат делото си... и над вас ще се простре гъст мрак, докато Врагът, който е учен, ще пропъди Вечната Ми Жертва, смятайки, че деянията му минават незабелязани заедно с тайните му грехове; Ръката Ми внезапно ще падне върху него, разгромявайки го напълно; тази Нощ беше предречена в Писанията; но той, заедно с други, радостно положиха клетвата си в устата на Звяра, почитайки единствено Звяра за това, че им даде силата си; горко на поклонниците на Звяра! ще стенат и ще ридаят;

сега, дъще, какво виждаш на другия бряг, Дома Ми на Изток?

Не виждам никакъв град, и земята е пясъчна и изравнена като пустиня; но виждам също зелена издънка прокарала в тази пустиня.

чуй и пиши: славата ще блесне от Източния бряг; затова казвам на Дома на Запад, обърни очите си на Изток; не плачи горчиво за Oтстъпничеството и разрухата на Дома си; не изпадай в паника, защото утре ще ядеш и ще пиеш заедно с издънката Ми от Източния бряг; Духът Ми ще ви събере заедно; не си ли чувал, че Изтокът и Западът ще бъдат едно Царство? не си ли чувал, че ще се задоволя с една дата?13

ще протегна Ръката Си и да издълбая на пръчка тези думи: Западен бряг, Дом на Петър и на всички онези, които са му верни; след това, на друга пръчка ще издълбая: Източен бряг, Дом на Павел, заедно с всички онези, които са му верни; и когато членовете на двата Дома кажат: “Господи, кажи ни сега какво възнамеряваш” ще им кажа: “ще взема пръчката, на който издълбах името на Павел, заедно с всички, които са му верни, и пръчката на Петър и на неговите верни, като една; от двете ще направя една пръчка и ще ги държа като една; ще ги обвържа с Новото Си Име; това ще бъде мостът между Запада и Изтока; Святото Ми Име ще съедини моста, така че ще разменяте придобивките си през този мост; няма вече да практикувате сами, а заедно, и ще царувам над всички тях;

- това, което съм намислил, ще стане и ако хората ти кажат, дъще, че тези знамения не са от Мен, кажи им: “не се страхувайте, не сте ли чували, че Той е и Светилището и Препъникамъкът? Скалата, която може да сломи и двата Дома, но и да ги издигне отново в един единствен Дом?” това ще им кажеш, дъще;

Аз, Бог, съм с теб; ще залея с Духа Си много повече сърца;
ела, обичам те; имай Мира Ми;

Ето видението ми:

 

 

Западен бряг    Пръчка с името на Петър      

(католици)

           Новото Име на Иисус свързващо пръчките

Реката на Живота (Светият Дух) 

Източен бряг      Пръчка с името на Павел

(православни)

издънка

 

(Тази икона представлява от лявата страна Св. Петър и от дясната страна Св. Павел. Те крепят заедно, като два пилона, Църквата. Между тях е Гозбата: Святата Евхаристия (във видението ми Реката на Живота). Над тях е Христос Първосвещеникът и Главата на Църквата.)

 


1 Мислех си, че назовавайки ме по този начин, Православните ще продължат да се опълчват срещу мен, заради Римокатолическата терминология.
2 Гръцкоправославна терминология.
3 Той е Cъщият Христос.
4 Различните Имена на Христос: Пандократор, Божествено Сърце, Ихтис, Алфата и Омегата, Емануел и др.
5 Христос е не само “изблъскан” от Cобствения Си Дом, заради различия в терминологията, но на Запад някои са започнали да премахват Вечната Жертва.
6 Гръцките Православни “пропускаха” много от вселенските срещи.
7 Тук “търговци” означава онези, които се грижат за собствените си интереси, а не за Христосовите.
8 Братът на Запада.
9 Послание от 3 юни 1988.
10 Отнася се до посланието от 16 май 1988 .
11 Отнася се до посланието от 16 май 1988 .
12 Което означава: “Да се отдаде еднакво внимание на тези две Заповеди толкова, колкото на Преданието.”
13 Разбрах, че Христос говори за всички Свои послания върху Единството, които ни зоват към обединяване на датите на Великден. Само това изглежда Го "успокоява" и задоволява жаждата Му за Единство. Христос ни обеща, че ако обединим датите на Великден, Той ще направи останалото.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message