DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Молитвите Ви Могат Да Унищожат Всяка Зла Империя В Този Свят

13 април 1994

да! Васула Моя, когато зова докосвам сърцето ти!1 Аз съм, Яхве, осланяй се на Мен и не се страхувай; Сърцето Ми е Бездна на Обич и Нежност;

чуй Ме: тревата изсъхва, цялата треваа ще повехне, cкоро няма да остане нищо зелено, ако не побързаме, земята ще бъде напълно опустошена; малцина оцелели са останали сега…2 не вярвай на онези, които пророкуват, като казват: “сега всичко е наред, мирът вече е покълнал между вас"; не ги изпратих Аз тези пророци, но въпреки това те пророкуват в кръв на нациите, които ядат хляба на злостта;

словото на Моите пророци идващо от Устата Ми, гори като огън и не се харесва на никой лицемер; словото Ми, произнесено, разбива, удря като чук по загрубели сърца, разбивайки ги; не, как мога да кажа, че мирът започва да напъпва, когато страните ви са пропити от беззаконие и труповете ви опустошени от червеи, как мога да кажа, че обичта е трогнала сърцата ви, когато раздвоените ви езици произнасят богохулства срещу Духа Ми? земите ви са пълни с проституция;3 не, не Ме почитат като техен Баща, а безспир Ме позорят… и нощта ви е покрила, без да го забелязвате; плъзнала се е по цялата земя като смърт; как тогава да кажа, “прославихте ли Името Ми?”, как да кажа, “осветихте ли Името Ми?”, когато цялото ви същество е нощ?

изпращам ви ангели следващи се близо един след друг, за да превърнат в ехо Словата Ми и да пронижат глухотата ви, ах… но толкова много измежду вас ги съдят според човешките стандарти, защото нищо не прониква във вас поради загрубялото ви сърце; наистина, часът, когато Смъртта преследва Живота, е настъпил; прогонвате ангелите Ми от местатa ви, които всъщност са Мои, злоупотребявате с тях, отнасяйки се към тях като към измамници и все така жестоко се опитвате да убиете духа им заедно с Моя Дух, смятайки, че изпълнявате свято задължение към Мен; но нямате никаква власт над тях, тъй като словата, които произнасят са Живот и Животът е по-силен от Смъртта, и Обичта е по-могъща от Злото, защото Духът Ми е Светият им Другар, който ги придружава; затова, където и да отидат ангелите Ми, Духът Ми е с тях;

Посланието, което произнасях от самото начало беше да се обичате един другиго, да се помирите в Обичта Ми, да живеете свято и да освещавате Името Ми; това продължава да е Посланието Ми, но ах, колко малко от вас го чуха и последваха…

- защо все още сте прилепени за този отминаващ свят? научих ви да не се безпокоите за живота си, няма ли да се погрижа Аз за нуждите ви?4 ще украся душата ви само ако Ми го позволите; от времето, когато това Послание се появи, не престанах да ви зова да се върнете при Мен и да промените живота си;

поисках ви изкупления, покаяние и молитвени бдения; поисках ви тамян, тамян от сърцето ви, о! ако знаехте само колко мощни са молитвите ви и какъв може да бъде блясъкът им, ако идват от сърцето ви! молитвите ви могат да унищожат всяка зла империя в този свят, могат да изкоренят злото и да счупят десетте рога,5 които сега поглъщат земята заедно с децата Ми; молитвите ви могат да надделеят над лукавите сили, въпреки че тези сили са мощни, тамянът ви6 може да пречисти този свят; казвам ви, не си давайте почивка, за да не бъдете изпитани; бъдете бдителни, както никога досега;

няма да ви изоставя, намирам се с всички вас; с вас съм, за да ви давам сила, така че диханието ви да не ви подведе; с вас съм, стръкчета Мои, и очаквам само да бъда милостив към вас и да ви пресадя в градинатa Си на насладите;

вижте, Аз Самият поемам каузата ви, за да cе уверя, че не сте погълнати от Врага; а ти, дъще Моя, позволи Ми да те използвам като Свое оръжие; ще те използвам, за да ударя злите царства на този свят и този, който ги управлява; Мъдростта ще те наставлява; изпълнявай всекидневните си задължения;

Аз, Яхве, те благославям; твоят Баща и твоят Авва е до теб;


1 Когато получавам призив, чувствам в сърцето си огромна радост, нетърпение да се втурна при Бога, да изоставя всичко и да се отзова на Призива Му.
2 Яхве говори в метафоричен смисъл.
3 Отецът има предвид религиозна изевяра.
4 Отнася се до: Мт. 6:25.
5 Десетте богохулства срещу Десетте Заповеди на Бога.
6 Молитви от сърце.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message