DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Присъедини Молитвите Си Към Тези На Светиите
Кратка Молитва Към Отеца

19 ноември 1992

Помощник робинята Ти е на Твоята Служба.

Васула на Свещеното Ми Сърце, любима на Душата Ми, ела при Мен; когато си преследвана, влизай в Свещеното Ми Сърце и вкусвай Обичта Ми; избрах те измежду мнозина да Ме следваш по Пътя, който води към Единството; направих те Моя ученичка и станах не само твой Възпитател и Учител, но и твой Съпруг; с Мен няма нищо да ти липсва, любима;

Искаш ли да ми диктуваш, Господи?

всяка минута от живота ти! всяка една минута от живота ти, бъди с Мен! в молитва, в диктовка, в размисъл, приемайки Ме в Светата Евхаристия, в часовете на боготворение, доказвай обичта си към Мен! докажи жаждата си за Мен, докажи верността си, като оставаш обединена в обич със Сърцето Ми; бъди непреклонна, зависима от Силата Ми и винаги очаквай с нетърпение да Ме срещнеш; ах, малка ти, не разбра ли? не забеляза ли величието на Обичта, която изпитвам към теб, и приятелството Ми?...

а сега, докато си все още тук, присъедини молитвите си към тези на светиите и помни, зная прекрасно какво имаш в сърцето си; познавам нуждите ти, всичко! еднакво Ми принадлежите всички и не бих ли дал отново Живота Си за вас, ако беше необходимо!1...

тук съм, изпращайки Духа Си, за да ви припомня величието на Обичта Си, и да ви помоля да се оттеглите от света, който има всичко освен Мен; за всеки един от вас имам място в Свещеното Си Сърце; елате, обединете сърцето си със Сърцето Ми и живейте Посланията Ни; благославям всеки един от вас, оставяйки Въздишката на Обичта Си на челoтo ви; бъдете един!

27 ноември 1992

мир на теб; Аз съм, Иисус; моли се с Мен и кажи:

Отецо, единственото, за което Те моля сега,
е да укрепиш вярата ми; aмин;

(Повторих го с Иисус.)


1 Тези думи бяха дадени особено изразително, след като идваха от Божественото Му Сърце.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message