DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Словата Ми Върху Теб Са Живи И Са Дух

18 април 1992

Измама и гнет пълнят устата им,
     злоба и произвол  са под езика им.
Там в тръстиките лежат в засада,
     за да убият невинния, където никой да не види.1

беден и жалък Мой инструмент, расти в Обичта Ми; Аз съм Този, който те осиновява, затова бъди в Обичта Ми и расти в Обичта Ми; ще ядеш от Богатствата Ми, за да Ме разкриеш и да Ме прославиш; благословена на Душата Ми, пиши:

където има недоверие и рационално мислене, там има и спорове и раздори; този вид хора живеят интелектуално в мрак и са отчуждени от Духовните Дела; дъще, те все още не са забелязали Красотата Ми…

избрах сърцето ти, дете Мое, да стане Моя Плочица, върху която написах Песента Си на Обич към всичките Mи деца; направих от теб Химн на Обичта; Словата Ми са не само напечатани; Cловата Ми върху теб са живи и са Дух; дадох ти здраво учение;

не се безпокой за онези, които идват при теб с безкрайни аргументи и с манията да поставят всичко под въпрос и да спорят за думи; тези хора са плячка на Изкусителя и позволяват на Изкусителя, като му дават опора, да бъдат хванати в капана на амбициите; положи ръцете си върху тези хора и ги благослови: “в Името на Отеца и на Сина и на Светия Дух;” ще Ме почетеш и ще Ме прославиш;


1 Пс. 10:8 (Самек).

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message