DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Използвам Тази Немощ, За Да Привлека Народа Си Към Единство

25 ноември 1991

Господи, да не би да Те разочаровах по някакъв начин?
     Повика ме, но отзовах ли се наистина?
Вслушах ли се ли наистина в Гласа Ти
     или Го пренебрегнах?
Дали бях безчувствена
     към призивите на Свещеното Ти Сърце?
Да не би да отвърна от мен Любвеобилните Си Очи, o Свети на Светите?

С тревога в духа си Ти се моля и Те питам:
     Къде са тези Очи толкова любящи върху мен?
Къде е Обителта ми, Свещеното Ти Сърце?
     Защо не мога да чуя Гласа Ти
или да усетя Присъствието Ти?
     Дали загубих Приятелството Ти
заради безчувствеността ми?
     Дали загубих Другарството Ти, о, Свети на Светите?

свещенико Мой! трупът ще бъде захвърлен в ров, заровен и забравен; дъще от Египет, имай Мира Ми; поставих те в земята на живите; погледни Ме и бъди уверена за Обичта и Приятелството Ми, които изпитвам към теб; не Ме карай да плача от болка, как мога да те изоставя? но лукавият отчаяно се опитва да ограби всички богатства, които Самият Аз ти дадох; извадих те от ямата и отново в ямата иска да те зарови; дъще, довери Ми се, няма да те оставя сирак; имай уверението Ми, дъще; няма никога да те изоставя!

чуй Ме: успокой се, не пропиля дъха си;1 ти си толкова, толкова слаба и немощна и ах, колко свободно може да диша Духът Ми в теб! шушнейки в отзвуци, прошепвам в ухото ти Словата Си, които трябва да бъдат произнесени на Съборите Ми; защото, душа, ти си в неведение и в пълна немощ за всичко онова, което е Знание и Мъдрост; затова как би могъл духът ти да го схване всичко това, освен ако Духът, който говори чрез теб, не е Моят?

Васула,2... толкова си ценна за Мен… чуй, дете Мое, до теб има Ангел, за да ти съчувства, да те утешава и да се моли за теб; почакай, имам още да ти кажа; признавам изумителната ти слабост, ето защо ще използвам тази слабост, за да привлека народа Си към Единство и да им покажа, че Аз, Господ, чувствам  нехайството им; ще им покажа какво желая най-много; ще им покажа, в слабостта ти, какво чувствам към тези разграничения, които създадоха помежду си; - кажи Ми, не сте ли всички еднакви, направени от Собствените Ми Ръце?

Да, Господи.

кой не беше направен по подобие на Образа Ми?

Никой, Господи! Какво Ти причинява начинът им на мислене, Господи мой?

поради долната човешка гордост, Чашата на Отеца Ми е пълна със Справедливостта Му, поради неотстъпчивостта си остават необитавани! мнозина от тях говорят за единство и братство, но думите им са измамни, празни;

- докажете кои сте в Очите на своя Творец, като се огънете; докажете кои сте в Очите на своя Творец, като обедините датата на Великден; докажете кои сте пред Мен, като разчупите заедно хляба; облечете се във величие и блясък смирено, а не с външна религиозна привидност и благочестие;

покайте се! - някога живеехте в смирение, простота и безгранична обич с богата храна покриваща масата ви; да, величието на Църквата Ми надвиши всичко и всяко живо същество, тъй като Евхаристията изработи живота на Църквата Ми;

- ако днес липсва блясък от Църквата Ми, това е, защото много от църквите Ми премахнаха Вечната Ми Жертва;3

- може ли някой да надникне през този непрогледен мрак и все още да твърди, че вижда? може ли да се похвали, че е избягал от засади в този мрак? но доколкото казвате: “виждаме”, вината ви си остава! казах, че имам други овце, които не са от едната кошара и които трябва също да водя; но веднага щом върна обратно в кошарата едно скитащо се агне, за да живее Истински Живот в Мен, веднага щом му възвърна зрението, вие се нахвърляте върху него, за да му отнемете Небесното Царство;

- може ли дявол да отвори очите на слепия? може ли да го накара да извика “Авва!” затова, ако не се покаете, Ръката на Отеца Ми ще падне върху вас; не мога повече да задържам Ръката Му да не падне; освен ако всеки един от вас не прости на своя брат от сърце, Ръката на Отеца Ми ще падне по-скоро, отколкото смятате;


1 Изкусителят дойде да ми каже, че не бях направила достатъчно за Господа и че всичките ми срещи в Англия и Ирландия бяха пълно "фиаско" и че всичките ми думи, които им бях казала, бяха напразни. Изпаднах в паника и си помислих, че Бог ми беше обърнал гръб.
2 Иисус произнесе името ми почти шепнешком.
3 Предречено от пророка Даниил: Дан. 11:31.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message