DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание На Единство
Обединете, За Мен, Празника На Великден

14 октомври 1991

Господи?

Аз съм;

евангелизирай с обич за Обичта; бъди вкоренена в Мен, дете Мое; дай на Мен всичко и Ми позволи да бъда Духовният ти Ръководител, да те направлявам и да ти давам указанията Си за обединяването на Църквите Ми; трябва да бъдеш знамение за тях и ще се научат, че след като Вечно Съществуващият е Един, вие също ще бъдете един, както Ние сме Един; Писанията ще се изпълнят, защото Йератичната Ми Молитва към Отеца ще се изпълни; в теб съм, затова не се страхувай;

Това е многообещаващо, Господи!

мисията ти, малка ти, е да доведеш народа Ми под едно Име, Моето Име, и да разчупят хляба заедно; няма за какво да се безпокоиш; направи всичко възможно и Аз ще направя останалото; имам нужда от смиреност, за да изпълня Делата Си в теб и така да изведа всичко на повърхността;

- безверното ти поколение, което кара да се изтича толкова кръв от Мен, ще те отхвърля, но, Васула Моя, ще те държа на краката ти независимо от внушителните рани, които ще получиш от това зло поколение; ще ти бъде дадена помощ отгоре; проповядвах на теб и на други, не спирайте тук, препращайте Ученията, които ви дадох, както публично, така и по домовете ви; зная колко си крехка, но зная също какво избрах!

Господи, доволна съм, узнавайки, че ще се обединим, въпреки че никой все още не знае как. Проблемите изглеждат големи и схизмите още по-големи. Както каза: “Пастирската тояга беше пречупена не само на две, а на трески. И Тялото Ти беше осакатено, разкъсано и парализирано.” Искаш от всички нас да се огънем. Как? Какво трябва да се направи? Коя е първата стъпка? Аз съм Православна Гъркиня и си споделям всичко с братята Римокатолици и не се обособявам под Името Ти, когато съм с тях; нито те се отнасят към мен по различен начин от този към своите. Зная също, че много от тях често ходят в Гръцката или Руската Православна църква…

говори, дете!

Дай ми правилните думи, Господи.

кажи: … и не им се позволява да споделят Тялото Ти;

Не. Hе им се позволява, въпреки че Тайнствата ни са същите. А на нас Православните ни се позволява да споделяме с тях Тялото Ти. Бяха ми казали дори, че ще бъда отлъчена, за да не кажа повече, за това, че ходя при Римокатолиците. Освен това ме преследват и двете страни, тъй като изповедникът ми е Римокатолик! И Ти ставаш свидетел на всичко това, Господи мой Иисус!

но, ще дойде ден, когато ще разчупят хляба заедно върху един олтар и никой няма да спре децата Ми да идват при Мен; никой няма да ги пита: “православен ли си?”1 тази крепост, която построиха, за да ви разделят, вече е осъдена от Мен; вие всички сте братя в Мен, това е, което трябва да им научиш да вярват и да ги убедиш да направят;

- колкото до онези, които остават разделени в тяло и дух, обособявайки се под Святото Ми Име, на тях казвам, както бях казал на Сардийската църква:2 известен си в очите на света, че си жив, но не и в Очите на своя Създател; съживете малкото, което е останало; умира бързо и там, където е трупът, там ще се съберат лешоядите;

обединете се! съберете се! позовете се заедно на Името Ми! посветете заедно Тялото Ми и Кръвта Ми! не преследвайте Пътя! смирете се и се огънете, за да можете да се обедините и да Ме прославите; говорите за Духа, но не действате в Духа; говорите за Пътя, но сте първенци да Го възпретятствате! - колко малко Ме познавате…

позовавате се на Името Ми, а убивате децата Ми между светилището и олтара; казвам ви сериозно, всичко това ще ви бъде донесено в Съдния Ден; можете ли да се изправите пред Мен и да кажете наистина: “помирен съм с братята си;” можете ли да кажете наистина: “не се обособих от братята си под Святото Ти Име; отнесох се към тях като към равни на мен;” когато представите случая си пред Мен, тогава ще ви кажа в лицето: “махнете си, не се отнесохте към братята си като към равни на вас; ежедневно избивахте Тялото Ми; къде е триумфът ви? докато Аз градях, вие събаряхте; докато Аз събирах, вие разпилявахте; докато Аз обединявах, вие разделяхте!”

въпреки това, дори днес, ако дойдете при Мен такива, каквито сте, мога да ви излекувам, мога да ви преобразя и ще Ме прославите; “уви за онези с дете, или с бебета на гръдта, когато дойде Денят Ми!” пиши:3 уви за онези, които ще намеря с греха загнезден в тях, както се носи дете и с адепти оформени от тях и според вида им; но беше казано, че от самите ви редици ще има хора, които ще излязат напред с изопачена истина на устните си, за да предумат учениците да ги следват;4 викам и се опитвам да пробия глухотата ви, за да ви спася; и ако ви упреквам, то е поради

Необятността на Обичта,
която изпитвам към вас;

но ви казвам наистина: един ден, ще събера всички разделени части на Тялото Си, заедно в Един събор;

- не плачи, приятелю Мой,5 ти, който Ме обичаш; понеси това, което понасям; но Ме утеши и вярвай в Мен; ще извършиш големи дела в Името Ми; бъди толерантен, както Аз съм толерантен; изпитвах глад, жажда и често гладувах и ти Ми дойде на помощ; продължи добрите си дела и ще те възнаградя;

казвам ти наистина, не си сам, Аз съм с теб; бъдете обединени в Мен и живейте в мир; вие сте потомството на Кръвта Ми и наследниците на Царството Ми; кажи им, че Сърцето на Господа е Обич и че Сърцето на Закона се основава на Обичта; кажи на народа Ми, че не искам администратори в Дома Си, няма да бъдат оневинени в Деня Ми; защото именно те индустриализираха Дома Ми;

изпратих ви Духа Си да живее в сърцата ви, ето защо Духът, който живее във вас ще ви покаже, че Църквата Ми ще бъде възстановена в сърцата ви и ще се признавате един друг в сърцето си като братя;

6 - трябва ли, братю, да понеса още един сезон болката, която понасям година след година? или този път ще Ме отмориш? трябва ли още един сезон да пия Чашата на разделението ви? или ще отмориш Тялото Ми и ще обединиш от обич към Мен Великденския Празник?

обединявайки датата на Великден, ще облекчиш болката Ми, братю, и ще се възрадваш в Мен и Аз в теб; и ще възстановя зрението на мнозина; “моят Любим! моят Създател! Този, който е моят съпруг, ни разкри неща, които човешка ръка не би могла да извърши!” ето какво ще извикате в Името Ми, когато зрението ви се възстанови;

- и ще дойда при вас -7

казвам ви тържествуващо: свикайте, съберете се всички и чуйте този път своя Пастир:

ще ви водя по пътя,
по който трябва да вървите;

изпратете Посланието Ми накрай света;

смелост, дъще, усмихвай се, когато се усмихвам; с теб съм, за да водя стъпките ти към небето;


1 Явно, Гръцките и Руските Православни свещеници имат правото да питат хората приемащи Святото Причастие дали им “принадлежат”. Отказват Святото Причастие на Римокатолиците, въпреки че Tайнствта са същите.
3 Иисус ни обяснява този стих от Лк. 21:23.
5 Иисус се обръща към онези, които истински Го обичат и които работят истински и искрено за обединяването на Църквите, Неговите приятели.
6 Казвайки всичко това, моят Иисус прие гласа на жертва. Измъчен, умоляващ, сякаш зависим от нас. Като затворник приближаващ се към вратата на келията си, питайки пазача през малкото прозорче колко още ще трае наказанието му до деня на освобождаването му.
7 Иисус каза това като Цар, величествено.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message