DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание На Единство
Разделението Им Е Отделило Сърцето Ми От Тяхното

7 октомври 1991

Искам да положа всичко, което имам за Славата Ти.
Нямам много неща, всъщност нямам почти нищо,
защото съм недостатъчна, бедна, безсилна и най-жалката,
но каквото може да имам, вземи го, Господи мой.

близостта Ми1 с теб запали огън в теб и те спаси, както и други;

- искам свободната ти воля, принеси Ми се и ще направя да потекат реки от теб; нуждая се от силна беднота, за да изведа Делата Си на повърхността; ще осигурявам душата ти, след като си Моята невеста;

Васула, градовете ви са пълни с мъртъвци и зловонието им се издига чак до небето; разлагат се с милиони; моли се, моли се за мир, обич, вяра и единство; Светият се измъчва за това, което трябва да дойде, тъжен е извън всяко описание; ще трябва да позволя Ръката Ми да падне върху това лукаво поколение;

дъще, заради Мен, вземи Кръста Ми на Единството и Го носи по света; върви от страна в страна и кажи на онези, които говорят за единство, но не престават да мислят обратното и продължават да живеят обратното, че разделението им е отделило Сърцето Ми от тяхното; извикай и накрая Гласът Ми ще пробие глухотата им; с теб съм в тази пустош, затова не се страхувай;

поверих ти Кръста Си; този Кръст ще те освети и спаси; и затова Го носи с обич и смирение; позовавай се безспир на Името Ми; мисията ти, дете Мое, е да свидетелстваш за Обичта и да показваш Святостта Ми в липсата им на обич и вярност, върви напред без страх и бъди Ехото Ми; свидетелствай с радост, с пламенност, свидетелствай с обич за Обичта;

всеки път, когато враговете Ми те пронизват, радвай се! и Ми предоставяй всичките си рани и веднага ще те облекчавам; всеки път, когато вдигаш очите си, за да Ме търсиш, Сърцето Ми, богато на Милост, няма да ти се съпротиви; ти си детето Ми, което осинових, отгледах и храних, затова не се страхувай от хората, не могат да те погубят; скоро ще те освободя; междувременно, обикаляй с Кръста Ми на Единството и Ме прославяй; бъди

защитникът

на Истината и на Едната Църква, която Аз Самият бях учредил;

иди при всяка нация и им се представи; кажи им, че искам Мир и Една Църква под Святото Mи Име; кажи им, че онзи, който твърди, че е праведен, но остава все още разделен ще яде плодовете, който е посял и ще загине; кажи им също, че ненавиждам неискрените сърца; официалностите и беседите им Ме уморяват; кажи им как Ме отблъсква надутостта им и непреклонността им; преценката им изглежда наистина знаменита и впечатлителна за хората, но не и за Мен, не мога да поздравя умираща църква приближаваща се до разложението; кажи на онези, които искат чуят, това:

ако не снишат гласовете си,
няма никога да чуят Моя
;

щом снишат гласовете си, ще започнат да чуват Моя и по този начин ще изпълняват Волята Ми; Аз съм Един, въпреки това всеки един от тях направи свой Христос; Аз съм Главата на Тялото Ми, но единственото, което виждам това са техните глави, не Моята; кажи им да снишат главите си и ще видят Моята; кажи им да се снишат, за да мога да ги вдигна при Мен;

- не им позволявай да те плашат, дете Мое, бъди търпелива, както Аз съм търпелив; бъди благоразумна, като оставаш при Мен; ще носиш Украшенията Ми,2 за да Ми останеш вярна, те ще ти напомнят за Мен;

моли се, невесто Моя, моли се на своя Съпруг и накрая ще те възнаградя; прослави Ме и ти казвам: труд, жертва и нищо няма да е напразно;

кажи на всеки един, че ще установя Царството Си насред

бедността,

същите онези, които имат време да чуят Духа Ми, да Ме боготворят и да изпълняват Волята Ми; в тях Душата Ми се радва!

дъще, обичам те независимо от мизерията ти; позволи Ми да продължа Делата Си в теб; приспособявай се към Мен, както Аз се приспособявам към теб и чрез теб Присъствието Ми ще бъде усетено, и в теб ще привличам това поколение към единство;

бъди уверена, защото съм с теб; Печатът Ми е на челото ти и c този Печат и с Благодатта Ми, Царството Ми на земята ще бъде установено, както Аз искам;

имай Мира Ми, помни: с теб съм през цялото време; ела, влез в Раните Ми;


1 Задушевността Му.
2 Кръста Му, Гвоздеите Му и Трънения Му Венец.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message