DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Научете Се Да Живеете Истински В Бога Живот
Денят На Господа Наближава

19 септември 1991

Господи мой, Ти си Чашата ми
     и цялата ми душа се радва в Теб.
Голямата Ти Нежност ме подкрепя
     да пресека тази пустиня, един до Друг,
ръката ми в Ръката Ти.

“За Теб понесох обиди,
      които ме карат да се срамувам
и да се чувствам чужд за братята си,
      непознат за другите синове на страната ми.
Но усърдието за Дома Ти ме поглъща!”1

Васула, позволи Ми да прошепна Словата Си в ухото ти, за да можеш да Ме прославиш;

- не слушай, агне Мое, какво казва светът, защото нищо добро не излиза от това, слушай Мен, който съм твоят Баща, и като слушаш внимателно, ще изпълниш делото, което ти поверих; доверявай Ми се, дете Мое, и идвай при Мен за съвет, идвай при Мен за утеха; идвай при Мен, когато треската на този свят се вдига срещу теб и те гори; идвай бързо при Мен, своя Авва, и ще лекувам пришките ти; Аз съм Този, който най-нежно те обича и винаги ще се грижа да оздравяваш; винаги ще облекчавам раните, които светът ти нанася заради Святото Ми Име и за това, че свидетелстваш за Обичта Ми;

помни: горе на Небето, Вечно Съществуващият бди над теб и се грижи за всичките ти проблеми; помни също, че всичко, което правиш, не е за интересите ти, нито за славата ти, а за Интересите и Славата на Този, който те изпрати;

нека Духът Ми на Истината да блести върху теб, така че ти на свой ред да отразяваш Образа Ми, напомняйки на света Истинското Ми Лице, защото светът изглежда е забравил Истинския Ми Образ; - за кратко време всички вие ще се научите как да живеете

Истински в Бога Живот

и как да бъдете едно с Мен, както Светата Троица е Една и същата, тъй като Ние Тримата сме в съгласие;

- малки Мои деца, няма да се бавя, вече съм на Своя Път на Завръщане; казвам ви го това, преди да стане, така че когато стане да повярвате, че този Глас, който слушахте през всичките тези години, идваше от Мен; казвам ви го това, за да се зарадвате, тъй като Аз също се радвам за този Ден, когато главата на Сатаната ще бъде смазана от петата на Майка Ми;

- чуйте Ме: ще излея Духа Си върху това лукаво поколение, за да привлека сърцата и да ги доведа всички обратно при пълната Истина, за да живеят

Съвършен Живот в Мен, вашия Бог;

бъдете обаче смели, защото преди Деня Ми ще има въпреки това Огън, но не се страхувайте и не тъжете, защото без този Огън лицето на света не може да се промени… и когато дойде, ще покаже на света заблудата му; ще покаже безбожието му, рационализма му, материализма, егоизма, горделивостта, алчността и злостта му; накратко, всички онези пороци, които светът почита;

никой не може да каже, че не ви бях казал за началото на Плановете Си; никой не може да каже, че скрих Плановете Си от вас;

Аз съм Истината

и Истината винаги ще отваря Сърцето Си и ще ви показва пламенните Си Планове такива, каквито са... Истината винаги ще ви дава избор да докажете себе си пред Него; - ако не ви бях говорил, ако не ви бях отворил Небесата сега, щяхте да бъдете извинени, но ви зовях ден и нощ; безспир ви изпращах ангелите Си да ви говорят; от небитието издигнах жалки души и ги оформих в пламенни ученици, за да отидат да почукат на вратите ви и да ви повторят Словата, които Аз Самият им дадох; не, те не говореха от само себе си, а само повтаряха Знанието, на което Аз Cамият ги обучих; дойдоха при вас в своята нищета и боси, за да ви кажат за нещата, които предстоят, без да добавят, нито да премахнат нищо от това, което им бях дал; всичко, което казаха, беше взето от Самата Мъдрост;

- сега ви казвам сериозно, когато дойде този Ден на Пречистване, мнозина ще скърбят до смърт за това, че не позволиха на Светия Ми Дух на Истината да влезне в дома им,2 а вместо Него приветстваха Усойницата, Мерзостта на запустението, и си споделиха храната рамо до рамо с врага Ми; посрещнаха в дома си този, който имитира Светия, поклониха се на Измамника, който ги научи как да схващат погрешно Светия Ми Дух:

Светият Ми Дух, Животворящият
и Вътрешната Сила на душата им
,

Този, който вдъхна в тях дейна душа и вдъхнови жив дух;

- казвам ви тържествуващо, Огънят Ми ще слезне в този свят по-бързоо, отколкото очаквате да дойде, така че онези, които не виждат греховете си да могат внезапно да видят вината си; в Могъщието Ми е да ускоря идването на този Ден, както е и в Могъщието Ми да съкратя този Час, тъй като този Час ще донесе толкова голяма горест, че мнозина ще проклинат часа на раждането си; ще пожелават долините да се разтворят и да ги погълнат, планините да паднат върху тях и да ги покрият, лешоядите бързо да ги унищожат, ще пожелаят да се разбият на парчета; никой обаче няма да избегне този Час;

тези, които истински Ме обичат, ще страдат само за това, че не направиха повече за Мен; те също ще бъдат почистени; но онези, коитo Ме отхвърлиха и отказаха да Ме признаят, вече имат своя съдник; Истината, която им беше дадена, ще бъде техният съдник в този Ден;

- чухте Ме да казвам много пъти чрез възвестителите Ми, че:

"Денят на Господа наближава"

и че Завръщането Ми е неизбежно; ако Ме обичахте, щяхте да се радвате, узнавайки, че Светият Ми Дух ще дойде върху вас в цялата Си сила и в цялата Си слава; ако Ме обичахте, щяхте да продължите да се молите за завръщането при Мен на всички Мои деца, които са в неведение и все още живеят под властта на Сатаната; ако някой Ме обичаше, както Аз ви обичам всички, щеше да Ме послуша и да остане верен до края на служението си;

малки Мои деца, ако Ме обичахте, щяхте да извършите дела дори по-големи от тези, които извърших Аз, докато бях на земята, но никой още не е извършил нещо по-голямо, поради толкова малката ви вяра в Мен и толкова малката обич, която изпитвате един към друг; никой още не Ме е обикнал толкова, колкото Аз ви обичам; но в Деня на Пречистването ще проумеете колко малко направихте, защото ще покажа Святото Си Лице във вас;

- чуваш ли тези Стъпки? те са Моите; чуваш ли вече звука на Диханието Ми? това е сладкият звук на Светия Ми Дух лъхащ насред пустоша ви и безводието ви; усети ли Дихание да се плъзга по лицето ти? не се страхувай: подобно на крилата на Гълъб, Светият Ми Дух леко те докосна, докато кръжеше над теб;

о, елате! елате при Мен и както Моисей издигна змията в пустинята, така и Аз ще издигна душата ви при Мен и ще ви съживя! както Аз бях издигнат на Небето, вие също ще бъдете издигнати при Мен, за да бъдете нахранени в Недрата Ми; о, елате при Мен! ожаднейте отново, жадувайте за Вечните Ми Извори, жадувайте да бъдете с Мен, своя Бог! без колебание ще ви дам да пиете и ще превърна Водата Си във вас в бликащ извор на вечен живот, тъй като от Недрата Ми текат фонтани с жива вода, неизчерпаем Извор; о, елате при Мен! загладувайте отново за Хляба Ми и няма да умрете! днес, както вчера, се изправям и се провиквам:

“ако някой е жаден, нека дойде при Мен!
нека дойде и пие човекът, който вярва в Мен!”3

търпеливостта Ми е голяма и въпреки че зная, че сте грешници и осквернихте земята с невинна кръв,4 ако дойдете при Мен разкаяни ще простя вината ви и престъплението ви; Бездна на Благодат съм; не се плашете… не се страхувайте от Мен, страхувайте се по-скоро от Часа, ако ви завари в неведение и заспали;

- това е Гласът на вашия Баща; това е Гласът на Върховния Източник на Обич; това е Гласът на Този, който веднъж каза:

“Да бъде светлина!”

и стана светлина; елате при Мен и безрезервно ще ви дам Духа Си; не бъдете като войниците, които в подножието на Кръста Ми си поделиха дрехите Ми, хвърляйки жребий за тях! елате при Мен с духа на Йоан, елате при Мен от обич; елате при Мен, за да Ме утешите и да бъдете с Мен;

- Часът настъпва, когато светът ще се окаже само в горест и мрак, в чернотата на мъката и няма да вижда нищо друго освен нощ; объркани, ще викат към Мен, но няма да отговоря, няма да се вслушам във вика им; в безумието си ще хулят Откровението, Мъдростта и Истината Ми; целият свят ще бъде залят от отчаяние при вида на

Ковчега на Завета, Моя Закон;

мнозина ще паднат и ще бъдат сломени, потресени и разклатени поради беззаконието си;

- когато небесата се отворят като разкъсана наполовина завеса, показвайки им как отхвърлиха Славата Ми за имитация5 без стойност, ще паднат като звезди падащи от небето, осъзнавайки тогава как Безумието ги беше заблудило; каква лудост е било да се опитват да се изкачат на върха и да Ми съперничат! когато този Ден дойде, ще покажа на света колко нечестив беше, как се сприятели с Бунтовника и предпочете да води диалог с него вместо със Светия; часът дойде, когато постоянството и вярата, молитвата и жертвата са жизненоважни, станаха СПЕШНОСТ!

малки Мои деца, вие, които сега сте тъжни, по-късно ще се радвате; елате, нека се помолим:

Отецо, Всемилостиви,
вдигни ме в Гръдта Си,
позволи ми да пия от Бликащите Потоци на Вечния Живот
и така ще узная, че се радвам на благоволението Ти,
о, ела и ме спасиш, преди Часът да дойде върху мен;
излекувай ме, защото прегреших срещу Теб,

Отецо,
Устните Ти са навлажнени с Благодат,
Сърцето Ти е гореща Пещ на Обич,
Очите Ти са Два Пламъка на поглъщащ Огън,

о, Отецо,
Красотата Ти е самото Съвършенство,
Величието и Блясъкът Ти
заслепяват и най-ярките Ти ангели,
Богат на Добродетел и Благодат,
не скривай от мен Святото Си Лице,
когато дойде Часът;
ела и ме помажи с елея на обичта;
Боже, чуй молитвата ми,
чуй умоляващия ми глас!
трябва да изпълня клетвите, които Ти дадох;

Вечни Отецо,
въпреки че течението е срещу мен,
имам доверие, зная, вярвам,
че Ръката Ти ще бъде там,
за да ме вдигне и да ме изтегли от това течение;
о, как копнея да съзерцая Светилището Ти
и да видя Славата Ти в Ковчега на Завета!
о, как копнее душата ми да съзерцае
Конника на Небесата носещ Името:
Верен и Истинен,
Този, който ще помете нечестивостта от света,
Този, който е Справедлив;
о, ела и ме покрий с Плаща Си,
тъй като Обичта Ти е известна за великодушието Си,

о, Отецо!
не ме отблъсквай, както го заслужавам, заради греховете ми,
а ми помогни, снабди ме с Насъщния ми Хляб и ме пази
в безопасност и далеч от зъбите на Усойницата;
направи ме наследник на Дома Си,
направи от мен Свое дете на Светлината,
направи от мен съвършено копие на Върховния Мъченик,
за да Те прославям за вечни времена;
амин;

Небето ти принадлежи, дете Мое;6 живей за Мен, дишай за Мен, имай Ме Пръв; обичай Ме, дете Мое, и всичко, каквото имам е твое; с обичта ти и верността ти Домът Ми ще бъде и твой дом;

- разчитай на Мен, своя Авва; приближи се до Мен и заеми своето място в Свещеното Ми Сърце;


2 В душата им.
4 Иисус ме накара да разбера, че става въпрос особено за абортите.
5 Отнася се до Дан. 8:11-12. Тоест: Светото Причастие.
6 След като прочетох на Бога молитвата, която ми продиктува, Той се развълнува и с вълнение в Гласа Си ми каза това, което следва.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message