DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Трънът

18 юни 1991

Свещено Сърце,
Ти си Темата на живота ми.
На моята страна си и винаги готово да ми помогнеш.
Сега Ти направи от мен
Своя Собственост и Ръцете Ти са
оградата ми, какво повече мога да искам;
помете обвинителите ми, докато мигне окото и огънят, който ме заобикаляше не е вече там!

Господи,
даде ми сега отново видение
на Свещеното Си Сърце,
едва успях да различа, че това беше въобще сърце!
Сърцето Ти изглеждаше като огромна рана…
Едва успях да вдигна глава от потисниците си, когато
открих, че е запален друг огън,
още една рана на Сърцето Ти,
друг огромен трън на Главата Ти.

Иисусе мой… Този път,
ще се пазаря с Теб, ако ми го позволиш.
Ето какво предлагам:
извади този голям трън от Теб и го сложи вместо това
на мен. Ще го имам, докато Отецът не даде на този свещеник
Благодатта и Светлината, от които се нуждае,
за да може да разбере грешката си,
и че принадлежа на Теб.

Васула, нека бъде така; нека бъде, както поиска; приемам жертвата ти; дете Мое, бъди благословена; не съм сам да преглъщам Сълзите Си, Святата ти Майка също плаче; ела при Нас по този начин, споделяйки си; тази буря също ще бъде укротена; Отецът вижда всичко, дете Мое;

ще преобърна цели долини и ще изкореня планини, тях също, ако се превръщаха в заплаха за Стиховете Ми на Обич, Любящи Стихове, които са Призив за промяната ви; Посланията Ми на Обич ще се разширяват; хватката на Сатаната сега се разхлабва и скоро ще сложа намордник на устата му; Обичта е през цялото време до теб и наднича в стаята Си1 от време на време, за да провери дали всичко е наред, тази стая, където Той си почива;

Аз съм Яхве; цвете Мое, Свети Бед е с теб;

Кой е той?

Яхве те обича;


1 Стая: сърцето ми, място за отмора на Бога.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message