DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш

7 ноември 1990

Господи,
     нека всичко основано на Истината да остане,
и всичко основано на Лъжата
да бъде премахнато и хвърлено в огъня.
Господи, чувствам Те далеч, въпреки че зная, че не си,
да не би да бях безчувствена към Твоето Присъствие?

дете Мое, направи всичко възможно и Аз ще направя останалото; дори да изглеждам далеч от теб, не се страхувай, не съм далеч; Аз, Господ, зорко те наблюдавам; моли се, душа! моли се Справедливостта да се смекчи и да не дойде внезапно върху народите ви като гръм; Васула,1 молих се на Отеца за теб и Го помолих да ускори Стъпката Си;2 прочети Йер. 44:7-9позволи Ми да използвам малката ти ръка;

Използвай я, Господи, и използвай всичко от мен като изкупление за Свещените Ти Намерения.

щастлив съм3 и Ми харесва, когато изцяло полагаш доверието си на Мен, тъй като говориш на Мен, своя Бог, а не на човек; полагаш доверието си на Мен и трябва напълно да Ми се доверяваш; затова, когато идваш при Мен, за да Ми принесеш волята си, гледай Ме право в Лицето; радвам се, слушайки те да се осланяш на Мен, полагайки така доверието си на Мен; радвам се, слушайки това боготворение, защото е боготворение, когато Ми предоставяш цялото си същество, сърце, душа и ум;

Васула, малка душа, как бих могъл да устоя на умоленията ти? знаейки, че идват от толкова уязвима душа, душа, която едва вчера възкресих! как би могло Сърцето Ми, малка душа, да устои на призивите ти? черпи от Сърцето Ми, малка душа, и се прилепи за Мен! и се моли за братята си, за онези, които лежат като трупове под дебел слой прах, моли се Диханието Ми да помете този прах и Пръстът Ми да докосне сърцето им, за да се обърнат и те към Мен, защото Ме изоставиха заради забавления, и да не кажа повече от това;

бъди благословена, дете Мое; благослови Ме;


1 Тук Иисус промени тон.
2 Разпространението на Посланията.
3 Иисус се усмихваше.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message