DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Вземи Чашата Ми И Пий

23 октомври 1990

Господи, всекидневно ми се случват чудеса, които ме надминават, мен и бедното ми познание. Да Те срещам всеки ден, по този начин, е нещо отвъд ума ми!

мир на теб, осъзнай, каква радост Ми даваш, малка ти;

Как искам да бъда сега горе с Теб, знаеш ли го това?

дете Мое, да, зная го, но трябва да почакаш, трябва първо да изпълниш мисията си, този е сега дългът ти; оплоди тези сухи земи с всичко, което ти дадох; подхрани земите; обичам те до безумие, никога не се съмнявай във величието на Обичта Ми; не си сама, никога; Аз съм навсякъде, където ходиш, Аз съм Светият ти Другар;

Фонтан! Който превръща сухите земи в плодородни градини!
Кладенецо на Жива Вода!
Дай ни бликащи потоци, за да можем да живеем…
Позволи ни да споделим с Теб Чашата Ти.

тогава вземи Чашата Ми и пий от Нея и ако се почувстваш зле от горчивината Й, ела и се опри на Мен, ела и си почини в Мен; Васула, собственост Моя, Аз, твоят Цар, те държа в плен на Обичта Си; и ще те пазя, както страж пази врата; дадох ти дара на Обичта Си, венчавайки те за Мен, затова ще се погрижа никой нарушител да не посегне на собствеността Ми; превърнах сега имота Си в градина, където мога да отида и да си почина; позволи Ми да дишам в теб, позволи Ми да извърша Делата Си в теб; бъди покорна и Ме приеми, своя Повелител и Цар;

Обич е Името Ми, ела при Мен да ядеш от Ръката Ми;1 ще те храня до края;


1 Иисус има предвид с писането, което храни душата ми.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message