DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Не Бъди Нетърпелива, Когато Се Молиш

31 юли 1990

Господи Мой, съживи ме, както уверява Словото Ти.
Премахни този дух на летаргия лежащ върху мен.
Докога ще имам този дух?
Вдъхни в мен постоянен дух на пламенност,
не ме лишавай от Светия Си Дух!

Васула, очаквам само да бъда милостив към теб, да те отгледам и да те поставя в Свещеното Си Сърце; ако само беше внимателна към Повелите Ми, духът ти щеше да бъде в постоянство с Духа Ми; оплакваш се, стенеш, но Свещеното Ми Сърце прелива от Обич и Състрадание към теб, душа! приложи в действие всичко, което ти дадох!

помни Присъствието Ми, положи усилие! дръж се на разстояние от всичко, което не съм Аз, дръж очите си приковани в Мен и само в Мен; ти си съд на Словото Ми, но нека не те отнася   първото течение! повиках те и се венчах за теб, правейки те Моя; с теб съм, когато трябва да минеш през тези течения, или през урагани, те няма да те изкоренят; дори да вървиш в гнездо на усойници, няма да бъдеш ухапана; улесних пътя ти; ще те вдигам всеки път, когато ще се натъкваш на бодли и шипове; съзнавам слабостта ти и поразителната ти неспособност, ето защо снизхождението Ми към теб е голямо; затова, не се осмелявай да казваш: “къде е Духът Ти?” Духът Ми е винаги с теб, дете Мое;

чуй, не бъди нетърпелива, когато се молиш… не казвай: “Бог ще се съобрази със слабостта ми, Той е Всемилостив”, продължавайки след това да прегрешаваш; вместо това отвори ушите си и чуй охотно всички Мои беседи и ще ти дам Светлината Си, за да проумееш дори остроумни притчи, тъй като съм с теб, за да те спася…

Подготви сърцето ми, скъпи Господи,
да Те възхвалява в постоянство.
Заобиколена съм от изкушения,
които ме карат да забравям Присъствието Ти.

виждаш ли сега? започваш да се съвземаш… започваш да oсъзнаваш в какво окаяно състояние е душата ти; светлина засия в теб; радвай се, душа! радвай се! защото ако не стоях Аз до теб, не би могла въобще да устоиш; отсега нататък внимавай и никога не оставяй сърцето си да се помрачава, винаги идвай при Мен за помощ; това, Васула Моя, не е последното ти падение; Аз, Господ, ще те вдигам всеки път, когато падаш, всеки път с по-голямо съчувствие и с по-голяма обич;

благослови Ме сега и Ме обичай;

Благославям Те, Господи,
Ти, който ме отглед като баща.
Ако краката ми отново се отклонят от Праведния Ти път,
ела бързо да ме спасиш.

разчитай на огромната Ми Сила, разчитай на Обичта Ми; ела днес при Мен повече от един път; Обичта е до теб; благославям те;

(По-късно, същия ден:)

(Коментирах нещо, прозвуча като самохвалство.)

дъще, съобрази се с Делото Ми върху теб, нямай претенции, че знаеш; човек не знае какво е обичта, освен ако не му я дам Аз; дори мъдрецът не може да я открие, въпреки твърдението му, че знае; давам нареждане отгоре и Словото Ми светва като светкавица на земята, изпращам Словото Си да размрази и да стопли ледените сърца; издигни духа си и търси Духа Ми на Различаване; въпреки грешките ти, ще бъда до теб, за да ти дам възможност да разгласиш цялото това послание, така че да го чуят всички;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message