DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Молете Се По Този Начин На Отеца
Светът Е Мъртъв За Обичта

15 май 1990

(Посланието на Святата ни Майка за Ленс, Сион.)

мир на вас, деца;

Аз, Святата ви Майка, ви подготвям да срещнете Господа; възпитавам ви в духовния ви растеж; покривам ви с благодати, за да ви помогна и да ви насърча; осъзнайте, че това са особени дни, в които живеете в тези ваши времена, това са дните предхождащи Господното пришествие, те са отварянето на Пътя, откъдето Господ ще дойде; тези дни са подготовка за слизането на вашия Цар; молете се всички да бъдат готови; молете се горещо, малки Мои деца, за тези души, които отказват да чуят и отказват да видят, молете се по този начин на своя Отец, който е на Небето:

Отецо Всемилостиви,
нека онези, които чуват и отново чуват,
но никога не разбират,
да чуят този път Гласа Ти
и да разберат, че си Ти Светият на Светите;
отвори очите на онези, които гледат и отново гледат,
но никога не виждат,
да видят този път с очите си
Святото Ти Лице и Славата Ти,
постави Пръста Си на сърцето им,
за да може сърцето им да се отвори
и да проумеят Вярността Ти,
моля се и Те умолявам за всички тези неща, Правдиви Отецо,
така че да се завърнат и да бъдат излекувани всички нации посредством Раните на Любимия Ти Син Иисус Христос;
амин;

молете Отеца да прости на неотстъпчивите души, които отказват да чуят и да видят; Отецът е Всемилостив и ще провери всички Свои деца; да, малки вие, за Бога сте тамян, когато се молите за спасението на братята си; колкото по-усилено се молите, толкова по-мощни стават молитвите ви;

благодарете на Господа, който ви призова и с благодатта Си ви накара да чуете призива Му, затова, молете се за онези, които отказват да чуят;

времето не търпи отлагане и мнозина са още в неведение и в дълбок сън; дните отлитат и Сърцето Ми потъва в дълбока скръб, когато гледам отгоре днешната младеж; липсва обичта… но и те никога не са срещали обич; мнозина от тях дори никога не са получавали топлина или обич от своята майка, защото тя не е имала, за да им даде; светът стана студен, ледено студен, и родителите се обръщат един срещу друг, детето се обръща срещу родителите поради липса на обич, майката отказва на горещите молби на детето за обич; светът е мъртъв за обичта, лежи в пълен мрак, тъй като омраза, ненаситност и егоизъм господстват над цялата земя чак до нейното ядро;

потресена съм от ужасни сцени, с нечестивостите на този мрачен свят и отстъпничеството проникнало в самото светилище; бедствията, гладът, скърбите, войните и напастите, всичко това е доведено от вас; всичко, което идва от земята, се връща на земята; земята се самоунищожава и не е Бог, който ви дава всички тези бедствия, както мнозина от вас са склонни да вярват; Бог е Справедлив и Всемилостив, но злото примъква зло;

молете се усилено, молете се със сърцето си за завръщането при Бога и за спасението на епохата ви; деца Мои, молете се с Мен; нуждая се от молитвите ви; молете се и ще ги принеса на Бога;

уверявам ви, че съм с вас, където и да ходите; никога не ви оставям, вас, които сте децата Ми; благославям ви всички;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message