DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ела Да Ме Посетиш В Дома Ми
Голямото Отстъпничество

12 май 1990

Иисус?

Аз съм; мир на теб; Васула, нека чуя звука на стъпките ти утре в Църквата Ми; ще те очаквам с нетърпение… нетърпелива ли си и ти като Мен за този час, когато ще бъда съединен с теб? Васулa,1... позволи Ми да го напиша, обичам те; все още ли си готова да Ми се отзовеш?

Да, Господи. Ще отида в Гръцката Църква, но винаги се затруднявам с езика. Едва успявам да проследя какво казва свещеникът.

но Аз съм там и наистина чувам сърцето ти; говори Ми… ела, чуй това: да предположим, че отиваш да посетиш своя приятелка, която непърпеливо очаква да те види; срещайки я, ще останеш ли стегната и на разстояние? или ще отидеш при нея и топло ще я поздравиш с целувка? след това няма ли да седнете заедно да си поговорите? или ще седиш и ще мълчиш? разбира се, ще говориш! по този начин искам да бъдеш с Мен, когато идваш да Ме посещаваш в Дома Ми; искам да усещам сърцето ти да се радва всеки път, когато Ме срещаш, искам да слушам сърцето ти да Ми говори, да говориш с Мен, своя Бог, значи да се молиш; Ухото Ми тогава ще се прилепи към устните ти и ще получа всяка дума като капки мед;

дъще, тогава идва Моят велик миг, мигът, който Аз също очаквам с такова нетърпение, мигът, в който дадох Себе Си на теб на Голгота, Светият Час на Жертвата Ми, Светият Час на изкуплението ти, Светият Час, в който обединявам Себе Си с теб; ще ви очаквам и двамата2 да Ме ядете и да Ме пиете; благославям те, дете Мое; не Ми отказвай тези мигове на обич, тези мигове на Свято Причастие;

Господи мой, слава на Господа, слава на Бога, благословен да е Господ!

мир на теб, малка ти; зарадвай Ме и Ме различи; именно тези мигове, когато си с Мен, са радост за Мен, те са като доброжелан дъжд върху зажъдняла почва; радвам се да те слушам;3... вземи и прочети това, което ти дадох… кажи Ми, щастлива ли си, въпреки всички тези изпитания?

Да!

цвете, когато едно от листенцата ти се откъсне, грижа се друго листенце да заеме мястото му; със Светлината Си укрепвам стъблото ти, ако знаеше само как те пазя и с каква грижа се отнасям към теб… опирай се на Мен, когато се уморяваш и ще те отморявам, ела;

(По-късно:)

(Послание за Ленс, над Сион.)

мир на вас, любими деца; Сърцето Ми пее радостно, че всички сте обединени тук в Обичта Ми; молитвите ви са като музика в Ушите Ми; елате при Мен и ще изпълня духа ви с Духа Си; елате при Мен такива, каквито сте и ще ви вдигна, за да ви направя свети, любими;

Кръстът Ми зове днес за Святост, Гласът Ми отеква в четирите краища на тази земя, за да напомни на всички ви, че съм Свят и че трябва да живеете свято;

о, поколение… не зная ли колко си немощно? епохата ви създаде образи неприятни за Очите Ми и в несъгласие с Мисълта Ми, и в този Вавилон създаден от вас, слизам, за да намеря по-голямата част от сътворението Ми затворено, да, заловено от лукавия, който ги храни с безбожие, рационализъм и нечестивост; не ги ли виждам всички тези неща? умоленията на светиите стигнаха до Ушите Ми; казвам ви, че сега съм като в Огън и няма да чакам още дълго, няма да ви оставя още дълго в този мрак, ще се върна при вас; след кратко време светът отново ще Ме види, да, Обичта ще слезне върху вас и ще живее сред вас;

но преди дърветата ви да се разцъфтят с благородин клони, гъсти листа и високи стволове, и преди небесните птици да започнат да се загнездяват в клоните им, и преди да разпростра реки да напоят жадната ви почва, ще изпратя от Небето Стълбове на Пречистващия Си Огън; възнамерявам да ви пречистя всички; мъртви ще бъдат дните, в които мъртвите се радваха в присъствието на мъртвите… след това пречистване, ще говорите само един език, Моя Собствен език, наречен: ОБИЧ; БОЖЕСТВЕНА ОБИЧ;

възнамерявам да потуша всяко зло и нечестивост; ето защо в тези дни Покривалото Ми ще бъде хвърлено върху слънцето, луната и звездите; ще покрия небето с мрачни облаци и месечината няма да ви дава светлината си; ще затъмня за вас всяко светило на небето и ще покрия страните ви в мрак, така че да престане Вавилон да се бракосъчетава с греха; ще приеме тогава Закона Ми на Обич, тъй като ще обгърна в пламъци ренегатите му;

ако епохата ви не успя да оцени голямата Ми Обич и оскверни Святото Ми Име, това е поради голямото отстъпничество проникнало в сърцевината на Светилището Ми;

днес, поколение, Духът Ми на Благодат идва да ти помогне по-великодушно отвсякога, разбираш ли? издигам във всеки ъгъл на земята нови олтари, за да осветя земите ви и да ви осветя всички вас; по Благодат възнамерявам да ви възкреся и да направя от вас живи олтари носещи Пламъка Ми, защото във вас ще живее Духът Ми на Святост, Дух неповторим, фин, неопетнен и Чист; след това, ще ви изпратя навсякъде по земята и поръчението ви ще бъде да възвестите Безмерната Ми Обич, и ви обещавам, на вас, които Ме обичате, че в тези дни на мрак, които ще дойдат върху целия свят, ще ви пазя в безопасност и ще ви заключа в дълбините на Свещеното Си Сърце; ще бъда с вас;

но уви за всички онези, които прекарват времето си да събарят и да тъпчат олтарите Ми! уви за онези, които убиват пророците Ми! уви за онези души! уви за онези, които следват черния звяр! уви за всички онези, които отхвърлят предупрежденията Ми, гледат на тях с презрение и ги игнорират! ще Ме зоват в тези мрачни дни, но няма да отговоря… пет от Раните Ми са широко отворени и Кръвта Ми отново се излива навсякъде; покай се, поколение, покай се… размисляйте два пъти, преди да отворите устните си да говорите;

търсете Ме със сърцето си, а не с ума си; подражавайте на Мен, своя Бог, следвайте Ме в Дирите Ми; запитайте се, преди да говорите: “какво би казал Христос в този случай?” или “какво би направил Христос в този случай?” размисляйте два пъти, преди да отворите устните си; не позволявайте устните ви да са причина за падението ви; не позволявайте духът ви да ви заблуждава; подражавайте Ми и бъдете съвършено отражение на Образа Ми;

дори ако не можете да се молите правилно, Духът Ми ще се моли за вас; виждате ли? никога не ви изоставям… дори ако не можете да оцените голямата Ми Обич, заради Святото Си Име, се навеждам още повече към вас, за да ви вдигна при Мен и в любящата Си благосклонност прощавам греховете ви; в минутата, в която отваряте устата си, за да се позовете на Мен, долитам при вас и поставям Ухото Си на устните ви… и всяко слово произнесено от вас утешава Сърцето Ми и Ме радва;

върнете се при Мен с цялото си сърце и нека молитвите ви да стигат до Мен, защото няма да са онези, които казват: “Господи, Господи”, които ще влезнат в небесното царство, а човекът, което изпълнява волята на Отеца Ми на небето;4 затова, говорете с обич и ще ви чуя; дайте с обич и ще ви позная; молете се с обич и вратите на Царството Ми ще се отворят за вас, за да ви приемат; действайте с обич, за да мога да ви кажа: “ти си Мой! ти си Мое семе, ела при своя Отец!”

Аз съм Обич и всеки, който живее в обич, живее в Мен и Аз живея в него; изпълнявайте Волята на Отеца Ми на небето, за да влезнете в Царството Ми; помнете, че Коренът на Дървото на Живота е Обичта;

молете се повече със сърцето си, деца Мои, и имайте доверие в това, че Ухото Ми е близо до устните ви; благославям ви и благославям всяка ваша стъпка; Обичта ви обича; помнете Присъствието Ми; оставям Въздишката Си на Обич върху челото ви; бъдете един;

(По- късно:)

хората изпаднаха и се изродиха… ако можеха само да се отрекат от безумието си… моли се, дъще, въпреки това, дори в състоянието ви на израждане, Аз ви обичам и плача върху атрофията ви…

(Бях с Иисус за диктовката. Когато Той приключи с диктуването, побързах да се занимая с други неща, без да Го благословя или да Го възхваля. В злината си, се отнесох с Него, както с всяко човешко същество, което диктува посланиe, забравяйки по известен начин Божествеността Му. Ужасно се засрамих и затова изтичах обратно при Него и Го помолих да ми прости. Когато ми каза всичко това, не изглеждаше изненадан, а спокоен, но тъжен.)

 

14 май 1990

Господи и Изкупителю, чуй молитвата ми,
чуй, Господи Всемилостиви,
молитвите ми наистина са атрофични,
бедна съм и в нищета, но се намирам тук,
и от тази пустиня Те зова на помощ,
познаваш нуждите ни
и сигурно чу жалбите на умиращите,
с една само Благословия идваща от Теб, Господи,
и ще бъдат излекувани!

Аз, който те изведох от Египет, трябва само да отвориш устата си за Мен, за да я напълня и същото ще направя с всички твои братя;


1 Иисус беше казал “Обичам те” и аз Го спрях да го напише.
2 Приятелят ми руснак и аз.
3 Иисус замълча за малко, след това ме попита: “Желаеш ли да пишеш?” казах “да”.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message