DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти

3 март 1990

Иисус?

Аз съм;

никога не бъди фрапантна; презирай всичко това, което не произхожда от Мен; Аз съм Чист и Свят, как иначе Духът Ми ще работи в теб, както Аз желая?1 Васула, не можеш нищо да направиш без Мен, Аз съм този, който ще прославя отново Името Си, грешниците ще се завърнат при Мен; Името Ми ще бъде пазено Свято и каквото казах, ще го изпълня;

дете Мое, Аз съм Разкривателят на Тайнствата и разкривам на мнозина какво ще стане; ти си една от избраните Ми души, на които разкрих Святото Си Лице и намеренията Си, единственото, което имаш да правиш е да продължиш да предаваш Посланията Ми, не трябва да убеждаваш никого; цвете, направи всичко, което можеш, а Аз ще направя останалото; зная добре колко си ограничена, но не се тревожи, до теб съм, за да те насърчавам; умножи молитвите си, зарадвай Ме и остани при Мен; помни, беше мъртва и те вдигнах, беше студена към Мен и съживих в теб Пламъка Си, за да те погълна с Обичта Си, беше апатична към Мен, но те направих пламенна и жадна за Мен;

години наред Аз, твоят Бог, живеех в твоята пустош, без да намирам почивка и отмора от едно създание, което бях сътворил с толкова голяма oбич; с голяма тревога гледах как се изплъзваш от Мен, трябваше само да кажа: “нека тази пустoш и тази суха земя да заликуват”, но исках съдействието ти, не исках да насилвам свободата ти; за да те освободя, любима, трябваше да те завлека чак в пустинята и да те оставя съвсем сама; едва тогава ти осъзна колко гола беше и колко опетнена беше душата ти, и така, с голям ужас, долетя в Нозете Ми; осъзна колко недостатъчна беше сама по себе си; след това те накарах да разбереш как страдах в пустошта ти и как беше превърнала Устните Ми по-сухи от пергамент от жажда за обич; тогава те накарах да видиш как вътрешността ти се беше превърнала в съвършена пустиня, където да се приютява усойницата и да снася без страх яйцата си в теб;2

след това, позволих покривалото ти да падне, за да могат очите ти да видят Красотата Ми, и те докоснах с Пръста Си, преобразявайки те; тръгнах във всички посоки, за да видя по какъв начин да те направя Своя за вечността и да те посветя в тайнствата Си; преобразих пустинята ти в извор и от пущинака ти направих реки; да! Аз съм Този, който скоро ще направя от обгорената ви3 земя езера и от изсъхналите ви страни, водни извори, няма да ви оставя да умрете; чуйте, ще разклатя мнозина от вас и ще накарам Гласът Ми от Святата Ми обител да бъде чут, ще покажа Святостта Си и Милостта Си на много нации, за да могат да Ме признаят;

Свят съм и ще ви помогна да разберете всички, че вие също трябва да живеете свято;

“Обикнах Те късно, о, Красота, винаги древна, винаги нова. Kолко късно Те обикнах! Ти беше в мен, но аз бях отвън, и навън Те търсех. В невзрачността си, търсех красивите неща, които Ти създаде. Беше с мен, но аз не бях с Теб. Земните неща ме отдалечаваха от Теб; но ако те не бяха в Теб, нямаше въобще да ги има. Ти позова, провикна се и прониза глухотата ми. Блесна, светна и разсея слепотата ми. Излъчи благоуханието Си върху мен; поех дълбок дъх и сега копнея за Теб. Вкусих Те; сега изпитвам глад и жажда. Докосна ме, и горя за Мира Ти.”4

Господи мой, мислите ми са заети с единството, дали желаят искрено да се обединят, Господи мой?

колкото до това, дете Мое, не ти ли казах и не ти ли показах колко неогъваеми са някои от тях? викат за мир и единство, но нямат предвид нито дума от това, което казват, сърцето им е твърдо като скала и са неотстъпчиви като воденичен камък, но ще ги огъна всички с Пламъка Си, почакай само и ще видиш…


1 Иисус ме упреква за някои неща, които бях казала за някого.
2 Съвсем в началото на това откровение Бог ми беше дал видение с вътрешността на душата ми. Видях как хранех усойница.
3 Целия свят.
4 Св. Августин, Изповеди, Кн. 10.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message