DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Всичко В Еднo

2 март 1987

слава на Бога Отец, че те избави от лукавия;

Кой е?

Аз съм, Иисус, защо?

(Тук се почувствах в недоумение. Не проумявам още кой е Отецът и каква е разликата между Отеца и Иисус. Щом се обръща към Бога Отец, как тогава Иисус може да казва, че и Той е Отец?)

чуй, Васула, обърни Ми внимание; знай, че Бог и Аз съм Едно;1 Аз съм Отецът и Синът;2 разбираш ли сега? Едно съм, Аз съм Всичко в Едно, Аз съм Всичко в Едно;

Ти си всичко в едно?!

Аз съм;

А Светлината?

Аз съм и Светлината; чуй Ме;

(Тук си помислих, че ще ми бъде трудно да проумея и да запиша всичко това, защото имах наум и въпроса за Светия Дух.)

нека се постараем; Светият Дух идва от Мен; разбираш ли сега? всичко в Един; Светата Троица е Едно;3 можеш да Ме наричаш и Отец;4 Мъдростта произхожда от Мен, Аз съм и Мъдрост.

Аз съм, Иисус; Всеки път, когато се съмняваш, идвай при Мен;

Но ми е неудобно, че все още, от време на време, се съмнявам след изписването на единадесет тетрадки с откровения, никой не би бил като мен, всеки друг на моето място би станал светец!

всеки път, когато изпитваш неудобство, те обичам повече; Васула, ела, ти си Моята любима и Ми харесва да си почивам в теб;

обичаш ли Ме?

Знаеш, че Те обичам, Господи, но понякога се чувствам студена като камък! Колко неблагодарна трябва да съм!

всеки път, когато имаш това чувство, Аз съм, който използвам обичта ти, за да стопля други души, които се нуждаят от топлота; души, които са студени към Мен, разбираш ли сега?

дъще, напиши сега тези думи:5 “Аз, Яхве, ще ви покрия с Обичта Си и ще ви дам всичкия Си Мир, възвестявайки Словото Си на всички нации, защото, вижте, в Мен пребъдват Обичта, Мирът, Милостта и Мъдростта; ще установя Царството Си на земята, както е на Небето;”

Васула, това е само част от посланието Ми; останалото ще напишеш по-късно; ела, остани при Мен;


1 Триединен Бог, но един в същността на единството.
2 “Който е видял Мен, е видял Отеца... Аз съм в Отеца и Отецът е в Мен.” ((Йн 14: 9-10)).
3 В същността.
4 Ис 9, 5: “Вечен Отец...”
5 Разбрах, че това е продължението на посланието на мир (от 29 февруари 1987).

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message