DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Господ Иска Всекидневното Ви Предаване

25 октомври 1989

(Святата ни Майка за групата за молитва:)

Мирът Ми е с вас, еклезия ще се съживи;

елате, бъдете приятни за Господа и Му се предавайте всеки ден; позволете Му да ви промени в благочестиви деца, в деца на Светлината; променете живота си, откъсвайки се от светските неща, тъй като, малки Мои, вие само преминавате през този свят; постоянно ви напомням, че душата ви ще живее вечно и многократно ви предупреждавам да промените живота си;

какво иска Бог от вас? и какво е съвършеното нещо, което да  направите? Бог иска всекидневното ви предаване, пълно предавaне, за да ви моделира в съвършени същества; идеалното нещо, което трябва да направите, е да се покорите на Божията Воля, като Му предоставите волята си; търсете Го, търсете всичко, което е Той; моля ви, не слушайте шушуканията на дявола, издигайте душата си с непрестанна молитва; обичам ви, деца, и Очите Ми не ви оставят сами нито за миг;

научете се от Посланията Ни да правите добро, нека Посланията Ни да подхранват бедната ви душа и да ви доведат обратно при Знанието, нека ви доведат при Святата Библия и при Истината и Живота; искам да ви спася от мрежите на дявола; искам да издигна душата ви на по-високо ниво на молитва;

тази вечер, деца Мои, ще се застъпя пред Отеца за всички вас по много специален начин; трябва да знаете, че можете чрез голямата Му Обич да получите много благодати, трябва да знаете колко безмерно богат е на Благодат; желайте Господа, изпитвайте винаги глад за Господа; разтоварете всичките си тревоги, предоставяйки Му ги, доверете Му се;

разширете Царството Му с обичта си към Него и към своите братя; отплащайте се на злото с обич, нека обичта да е принципът в живота ви, нека обичта да е коренът ви; осъзнавайте мислите си, не се съдете един друг, защото пътищата ви НЕ са като Господните; стремете се да радвате Господа, като сте смирени, без да осъждате другите; Божията Oбич се разкрива дори на най-незначителните от всички вас;

вървете в мир, любими, влезте в домовете си, без да Ни оставяте назад, вземете Ни със себе си; научете се да чувствате Святото Ни Присъствие; научете се да казвате “ние” вместо “аз”, “нас” вместо “мен”; благославям ви всички, бъдете един, както Господ го желае; не се разделяйте, тъй като на Небето вие сте един;

бъдете в Мир и живейте в Мир;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message