DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Служи Ми

28 април 1989

Господи?

Аз Съм;

Благодаря Ти
благодаря Ти и Те възхвалявам за чудетворенията Ти,
с които буквално ни обсипваш.
Сърцето ми се радва и възнася Святото Ти Име.
Ти си Щитът ми, който ме закриля,
Ти си Праведният Съдник,
предоставям Ти волята си.

Васула Моя, винаги Ми предоставяй волята си; служи Ми, имай винаги готовност да си плочицата Ми, позволявайки Ми да използвам ръката ти; не Ми отказвай нищо и ще действам в теб; позволи Ми да те пристегна за Мен; прескъпа душа, осъзнай колко безполезна си без Мен; Аз съм Мъдростта;

Посланието Ми, дори след смъртта ти, ще се чете от мнозина; ще стигне до всеки край на тази земя, за да увеличи обичта, вярата и надеждата; имай Ми доверие, дете Мое; Аз съм Учителят ти, Спасителят ти, Мирът, Създателят ти и Този-Който-най-Много-те-Обича;

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message