DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Благослови Преследвачите Си

11 април 1989

(Днес започва истинското преследване. Иисус ме накара да разбера, че през този Гръцкоправославен Великден ще почувствам Страданието Му. Наближава нашият Великден.)

Господи, мнозина ме обвиняват, че съм лъжепророк. Търсят доказателства срещу мен, дори лъжливи, за да могат да кажат, че посланието не е божествено. Има вече неколцина лъжесвидетели. Обвиняват ме, че съм оръжие на дявола, за да унищожи движението на друга харизматичка.

дръж се за Мен; мир, дете Мое, не Ми отказвай нищо; и двамата1 сме с теб; помни, че е дим на Сатаната и повярвай Ми, димът никога не трае; изпарява се и изчезва;

Васула, Аз, твоят Бог, те обичам с обич, която ще проумееш единствено на Небето;

бъди благословена, дете Мое, за всички клевети казани за теб и за всички лъжливи твърдения, с които те обвиняват; бъди щастлива, тъй като възнаграждението ти на Небето ще бъде голямо; сега вярваш ли Ми? колко пъти казах, че ще бъдеш преследвана, както Аз бях преследван? Посланието Ми ще привлече сърцата, но някои, въпреки това, ще се обърнат срещу теб, без да знаят, че осъждат Мен, след като осъждат Посланието Ми; не казах ли, че щателно ще те изследват, за да открият грешка; както направиха с други, които бях изпратил? благослови преследвачите си, моли се за обвинителите си, прости им на всички от все сърце, знай, Васула Моя, че съм Обич; обичай Ме, имам нужда от тази обич, за да я дам на другите; обичай братята си, както Аз те обичам;

Но, Господи, някои са напълно слепи!

имай Ми доверие, малка ти, със Светлината Си ще просветля и ще озаря мнозина;

благословена ти на Душата Ми,2 забрави ли Страданието Ми? страдах от Обич, бъди сега едно с Мен; Аз съм този, който позволи да стане всичко по този начин, за да вкусиш от същата Чаша, която пих по време на Страданието Ми;3 обичам те и поради тази обич, която изпитвам към теб, дете Мое, ти позволих този път да пиеш от Чашата Ми; издигам малки души и ги оформям и заприличват на малки образи на Страданието Ми; блажена си ти, която Ми даде сърцето и душата си, за да ги оформя с Божествените Си Ръце в друго малко разпятие;

радвай се, душа! радвай се и ликувай за Дара Ми! но помни, малка ти, че под същото небе, където живееш, има и хищни вълци скрити под овчи кожи; те са онези лъжепророци, за които те предупредих;

(Поисках от Господа да ми даде отговор за тези хора, но от Библията този път. Отворих Библията и пръстът ми попадна на Йеp. 23:10, и следващи. Този пасаж говори за лъжепророците: един от обвинителите ми е лъжепророк.)

любима, не се страхувай, намирам се преди теб; радвай се за всички клевети казани срещу теб; Очите Ми наблюдават тези хора и чувам езиците им и чувствам сърцето им;

Да, но Ти си с мен и нищо не ме плаши.

смелост, ще ти дам Моята Сила, за да продължиш; ние, нас?

За вечни времена.

(Сякаш не бяха достатъчни всички тези преследвания, беше ни отказана голямата зала, която бяхме наели за нашите срещи. Просто така, независимо от факта, че я бяхме запазили отдавна. Казаха, че не желаят да се провеждат там религиозни мероприятия. И се намерих с 200 души на гърба, без никой да ни иска. Само седмица преди срещата ни. Но Господ ни дойде на помощ. Господ направи възможно да бъдем в Неговата Църквa. Mалка църква принадлежаща на Капуцините. Да, Неговото Величие избра най-смирените и бедни от всички Братя като Знак за онези, които преследват Иисусовото Послание.)


1 Светата ни Майка и Иисус.
2 Когато слушам тези думи от Божията Уста, просто се разтапям и Неговото Величeство ме кара да усещам повече отвсякога тази “скиния” покриваща тялото ми. Струва ми се, че изгнанието, в което живея няма край…
3 Тук Иисус, сякаш ми прелагаше почерпка! И съм щастлива, че ми предложи Чашата Си.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message