DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Отворил Съм Небесните Си Хранилища
Разпознайте Времената

20 февруари 1989

(Днес е сбирката на молитвената ни група, където четем Писанията и Посланията.)

Иисус?

Аз съм, любима, следвай програмата Ми; с теб съм през цялото време;
ела, ще работим заедно; ние, нас;

(По-късно.)

(Послание дадено за сбирката.)

Аз съм Господ, вашият Бог; Суверен съм и над всичко; Аз съм Този, който ви създаде; Аз съм ненадминатият Бог; Аз съм Светият на Светите; неизброими ангели от всякакъв ранг падат коленопреклонно в Присъствието Ми, боготворейки Ме безспир; с кого можете да Ме сравните? Цялото Небе възхвалява Величието Ми по цял ден; Престолът Ми е върху херувими, облечен съм във Величие и Мощ; Аз съм Словото, Истинската Светлина;

и въпреки това, при целия Си Суверенитет, при цялото Си Величие, от голямо състрадание слизам и се навеждам, за да стигна до вас; идвам при вас, толкова облагодетелствана нация, при вас, любими, идвам; пред вас стоя, бос, и като просяк ви протягам Ръката Си; прося от вас Обич, Мир и Единство; ще чуете ли Вика Ми?

Pанен съм до неузнаваемост, Раните Ми непрекъснато се умножават от клетвонарушения, нечестивост и голяма склонност към прегрешение; колко още сътворението Ми ще продължава да е безбожно и зло? питам онези, които пренебрегват Заповедите Ми: “какво ще правите в Деня на Наказанието? при кого ще изтичате за помощ? къде ще оставите богатствата си?”1

от Безмерната Си Милост и от голямото Си състрадание, изпълних небесата с предвестия; изливам безспир Духа Си върху цялото човечество; давам видения на младите ви хора, обсипвам ви със Знамения и Благодати, разбирате ли? отворил съм Hебесните Си Хранилища за това изгладняло поколение, ще ядете до насита, ще ядете до пълно задоволство;

Писанията се изпълняват; давам ви Знаменията на Края на Времената, но толкова много от Собствените Мои отказват да разпознаят тези Знамения… как е възможно да не можете да разпознаете Времената?

сега обаче, въпреки че повечето Ми деца са Ми обърнали гръб, въпреки че са Ме изоставили, Аз, с вечна обич, без въобще да спирам, ще ги проследявам; никога няма да пропусна многократно да призова всеки един, завърнете се при Мен с цялото си сърце, постете и се покайвайте, отворете за Мен сърцата си и ще ви излекувам, обърнете се към Мен, своя Баща; и ще се отнеса към онези, които се покайват и се завръщат при Мен със същата нежност, с която се отнася баща към децата си, защото съм най-Грижовният към слабите и най-Състрадателният към окаяните; изпълнен съм със Състрадание и съм богат на Великодушие;

о, любими души, чуйте Вика Ми отгоре: “изпълнете сърцата си с Божествената Ми Обич;” изпълнете сърцата си и се научете да си прощавате един на друг, не се съдете един друг! като си прощавате един на друг, ще започнете да навлизате в Пътя на Единството, като не съдите своя ближен, ще бъдете наречени Истински Мои; позволете Ми, на своя Бог, да се радвам във вас, агнета Мои;

предоставям ви Мира Си, вземете Мира Ми и Го поделете с другите, вземете Обичта Ми и Я оставете да ви обвие като цветни гирлянди; деца на Сърцето Ми, как треперя, казвайки ви това, но трябва да ви пазя в Истината; въпреки горещите Ми молби, които ви отправям, въпреки предупрежденията Ми, мнозина ще продължат да прегрешават, направляват се към разрухата на душата си;

живеете в бунтовна епоха и беше казано, че в дните ви “тези хора ще презрат религията и ще се подиграят на Обещанието; тези хора със закоравели сърца ще откажат да чуят”; живеете в последните дни преди Деня на Пречистването; бъдете, наясно ден и нощ, не спирайте никога да се молите; казвам ви сериозно, че Дните на Пречистването са на една ръка разстояние;

обичам ви всички с непресъхваща обич и поради тази Безмерна Обич слизам в различни краища на тази земя, за да ви предупредя; не Ме разбирайте погрешно, вземайки тези предупреждения за заплахи; Свят съм и желая вие, които сте оформени по Моя Образ да живеете Cвято; от началото на Времената издигнах светци и пророци да ви напомнят, че съм Свят; подготвих ви всички за този Ден, този Ден на Пречистването Ми, когато Духът Ми на Огън ще бъде изпратен със сила върху вас и ще изчисти всяка злост; ще изчисти всичко, което е несвято; бъдете подготвени за този Ден и чуйте Вика Ми, чуйте умолението Ми;

нека мъдрият човек да разбере тези Слова: върнете се при Мен, върнете се, Аз съм Убежището ви; разпознайте Знаменията, разпознайте тези Знамения на Края на Времената! не затваряйте ушите си, не затваряйте очите си, разпознайте Времената… помнете, че Аз, Господ, съм Убежището ви; любими души, бъдете непоколебими;

благославям всеки един от вас; благославям вашите любими;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message