DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Духът На Обичта

13 октомври 1988

Боже мой?

Аз съм; обичах те от самата вечност и от самата вечност бях пожелал и ти да Ме обичаш; Аз съм Духът на Обичта; остави душата си отворена за Мен, така че Обичта Ми да се отразява в теб, бъди като огледало срещу Мен; желая да отразявам в теб Обичта Си; Аз, Васула Моя, не съм суров Бог, Благ съм, обичам дори онези, които Ме презират; цвете Мое, след като започваш да разбираш колко голяма е обичта Ми към теб, можеш ли тогава да разбереш как страда Обичта от тази липса на обич?

Да, Господи, започвам да разбирам.

тогава, ела при Мен и Ме утеши, не Ме лишавай, можеш да Ме утешиш; бъди благословена;

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message