DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Майката На Цялото Човечество

26 септември 1988

(Послание дадено за сбирката на групата.)

Боже мой?

Аз съм; Васула Моя, отнасяй се с Мен като с Цар; доведи всички души при Мен; тези, които искат да чуят, ще ги вдигна и ще ги поставя в Свещеното Си Сърце;

любима;

Да, Свята Майко?

да, чуй Ме; разпростирам уханието Си сред вас;1 осъзнайте, че Присъствието Ни е сред вас, вслушващо се в сърцата ви, колко ви обичаме! деца, Аз съм вашата Майка; позволете на Сина Ми да ви води и да ви лекува, пречиствайки ви, позволете си да бъдете излекувани от Иисус; приемете тази благодат предоставена ви от Сина Ми, разберете защо търси всяка душа; Иисус безгранично ви обича!

Аз, Майката на цялото човечество, Майката на вашия Спасител, съм до вас, деца, и винаги така готова да ви помогна; елате! отворете сърцата си за Нас; Ние сме Святото ви Семейство, приемете Мира Ни; Иисус и Аз ви благославяме всички;

Благославям Те, Свята Майко, Майко на Бога.


1 Мнозина от тези, които следват това Послание, са усещали мириса на тамян или на рози.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message