DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Стоя На Вратата И Чукам

7 септември 1987

мир на теб, дъще; запомни тези думи, които ще ти кажа още веднъж, помни ги особено повече сега;

"Аз, Господ, стоя на вратата и чукамако някой от вас чуе зова Ми и отвори вратата, ще влезна да споделя с него храната му, един до друг; онези, които се окажат победители, ще им позволя да споделят Престола Ми, точно както Аз Самият бях победител и заех мястото Си с Отеца Си на Престола Му; който има уши, нека чуе какво казва Духът на Църквите;”

дъще, кажи им, кажи им; припомни им словата Ми, защото са ги забравили;

Иисус, помогни ми.

винаги ще ти помагам, Васула;

(Въздъхнах.)

Благодаря Ти, Господи.

8 септември 1987

Васула, зарадвай Ме и Ме приеми; искам от теб да Ме следваш; ще те заведа да Ме срещнеш в Моята Дарохранителница; приеми Ме и Аз ще те благословя;1

обичам те;

Обичам Те, Господи. Ще дойда.


1 Иисус отново ме зове да приема Светото Причастие.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message