DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Мъдростта е достъпна за всяко добродетелно сърце

15 януари 2023

Боже мой, Ти си във всички неща, които създаде, но това не означава, че не си и извън тях; присъстваш навсякъде, но си невидим с просто око

дете Мое! чуй Ме: погледни себе си... Аз, който съм Несътворен и Недостъпен, въпреки това дойдох при теб, обикновено създание, за да разкрия Светия Си Лик и чрез теб на много други; съединих те с Мен с връзки на обич и живея само Аз в душата ти; не се ли приближих до теб по този неизразим начин? видя ли Ме с духа си, но скрит за простото ти око? чу ли Ме чрез Светия Ми Дух, но нечут от физическото ти ухо?

зная, че никой не може да Те опише, твърдейки, че е достигнал Немислимото, Недостъпното, но все пак, някак загадъчно Ти ме направи сляпа за този свят, като в замяна ми даде зрение към Невидимия свят; никой не може да опише Бога и все пак Ти дойде, представяйки ми се като нашия Баща! други имаха изживявания с Теб като Ел Шадай, други като Огън, а трети като Светлина и така нататък, но на нас във времето ни Ти се показваш като Баща; желанието Ти да Те Опознаем по задушевен начин и да Проумеем бащинската Ти обич; две неща, които цениш особено много!1и затова се моля желанията Ти да бъдат изпълнени и всяко създание да Те опознае и да Те проумее;

ела: колкото повече навлизаш в центъра Ми, на Мен своя Бог, толкова повече ще Ме проумяваш и толкова повече ще Ме опознаваш; ще проумяваш Мотивите Ми и Волята Ми; затова се моли, възлюбена Моя и ще ти бъде дадено проумяване; умолявай Ме с обич и Духът на Мъдростта ще дойде върху теб, за да Ме опознаеш също; сроди се с Мъдростта и ще те благословя, давайки ти този Дар, който е Съпроводителят на Престола Ми, затова ела и Я култивирай, защото е Домът ти;

приветствай Ме като свой Баща, така че да станеш Мое дете и да споделиш2 Царството Ми и Дома си; не охкайте и не стенете, оставайки апатични; Мъдростта е достъпна за всяко добродетелно сърце; открий Ме, дете Мое, и не пропускай да Ме признаеш; търсиш ли Ме, своя Бог? нетърпелив ли си да Ме намериш? ела, Лозово клонче, излез от пашкула си, и ще те науча да живееш неопетнен живот; създадох ви, за да ви направя всички богове чрез участие, осиновени синове и дъщери на Всевишния;

помните ли как всички светии станаха богове чрез осиновяване? ето защо ви учех да умрете за себе си и да се смирите, за да получите така смирението необходимо за обожествяването ви; всички вие сте предопределени да станете Мои съдружници и да управлявате и да царувате с Мен; този дар обаче не може да бъде даден, освен ако не настъпи в душата ви преображение; по природа всички вие сте тленни, но мога да направя всеки един от вас нетленен, ако Ми го позволите; разбираш ли, дете Мое, обожествените ще могат да Ме видят като свой Баща; водени от Духа, ще видят своя Създател и истински Баща; това е желанието Ми, да позволя на всеки да вземе участие в Божествеността Ми; тогава вероятно ще попитате, “какво печели човек, познавайки Бога?” когато Ме опознаете, ще бъдете покорени от Величието на Обичта Ми, което няма никога да забравите; тогава ще придобиете Живот; това е, което ще спечелите;

при вас, в тези дни, идвам като майка, която учи детето си на обноски с наставления, идвам също да ви дисциплинирам и да ви покажа, че съм превъзходното ви наследство и да обърна очите ви и да ги насоча към това, което е правилно и безвредно за душата ви; идвам да ви попреча да отдавате почит на безполезни неща;

що се отнася до дара да Ме Проумявате, този дар ще озари душата ви, защото Светият Дух, който обича да споделя Знанието Си с вас, ще бъде Този, който ще ви даде този Дар да Ме проумявате и какво най-много да цените в живота си, докато сте на земята; ще ви помогне да разберете, че ще предпочетете да се откажете от всички светски богатства, да се откажете от земна слава и сила, всичко това ще загуби блясъка си в очите ви и ще ви стане неприятно, защото Светият Дух ще ви даде възприятие далеч отвъд това, че това, което е от значение, е да можете да се приближите до Мен, вашия Бог, и да живеете в Мен; способността да Ме проумявате ще се развива и колкото по-дълбоко навлизате в Мен, както казах преди, толкова по-ясно ще бъде проумяването ви за Мен; и толкова повече радост, обич и мир ще получи душата ви от аромата на Сърцето Ми, тогава нищо на този свят няма да наруши мира, който получихте в душата си, така че, скъпи Мои, насочете ума си към Мен, вашия Бог, и няма да съдържа нищо освен Мен;

толкова много от вас днес преминават през изпитания,3 защото, скъпи Мои възлюбени деца, в това грешно състояние на душата ви, сте жертви на един материалистичен свят, който не ви дава мир, нито радост, нито обич; нямате силата да изпълните всичко, което искам, ето защо, още една причина, слизам при вас по този начин във времената ви, за да разкрия Светия Си Лик, за да ви науча с Нежност; Светият Дух, Утешителят, е Учителят ви днес и чрез него ще Ме опознаете и проумеете, своя Бог, и ще ви помогна на всички по Благодат

чуй Ме: дете Мое, помниш ли, когато казах, че ще те свържа с Мен с връзки на Обич? тези връзки са вечни връзки!

и много се радвам за това!!!

имаш ли нещо, което искаш да Ми кажеш?

да, имам

каквото и да Ми кажеш, нека бъде от полза и подходящо за народа Ми, за да увелича вярата, надеждата и обичта им към Мен;

Яхве, Ти си Всемогъщ Цар, велик в Славата Си; първо искам да Ти благодаря от все сърце, че чу това, което Ти казах по време на Светата Литургия; да, в присъствието на Ангелите Ти; но сега

 да?

вече не ми достигат думите

 позволи Ми да ти помогна…

 нека Ръката Ти бъде там, за да ми помогне

 сега пиши;4

когато ми е трудно да намеря думи, за да изразя мислите си, Те викам и Ти ми отговаряш; мога да кажа, “идва ми помощ от Яхве”, който направи целия космос; това е, което бих искала да предам на всички, едно свидетелство; убедително свидетелство, което вече отправих при повечето ми асамблеи; но когато го правя, чувствам, че свидетелството ми никога не е пълно и дори сега не съм сигурна, че мога да кажа, че ще бъде пълно и задълбочено, защото как човек може да Те опише, Вечни мой Боже, когато посещаваш някой от нас?

Божията Слава ми се яви няколко пъти, дори в един случай с ескархас,5 на мен, която съм просто създание от плът, изгнаница, която все още стъпва на тази земя; Ти, Всемогъщият, ми показа видимо Славата Си в онзи ден, и в тази Величествена среща, душата ми изпълнена със страхопочитание пред Божието Присъствие, беше измита от греховете ми и облечена с радост;Създателят, чието величие и блясък, сила и красота надвишават всички познати и непознати чудеса, беше внезапно с мен;

тук беше Той, Алфата и Омегата, без предизвестие Ти пристъпи мълчаливо  в стаята ми онзи ден, място твърде малко, за да Те побере, точно до мен! Ти, Алфата и Омегата, който съдържаш цялата вселена в себе си, слезе от Царския Си Престол, оставяйки Короната и Скиптъра на Царството Си и цялата Си Слава назад, за да ме посетиш в стаята ми?

наведе се към мен, за да ме накараш да чуя Словото Ти, и докато Го разгръщаше, ми даде Светлина в душата ми; отвори нежно духовното ми ухо, за да чуя Думите Ти; колко блажени са онези, които чуват гласа Ти! Изяществото е роса върху Устните Ти, Величество и Великолепие светят върху мен; Присъствието Ти поднови в мен решителен дух, така че не оказах съпротива, нито се уплаших, нито избягах, защото в Любящото Си Присъствие и Бащинска нежност, плени сърцето ми при вида на Яхве, на което присъствах пламенно и все още объркана, зарадвах се и извиках: “ах! сега Яхве може да ни спаси от мизерията ни6и идва да ни помогне в окаяния ни свят, помниш ли?

да! и отговорих, 'вярваш ли, че мога да ви помогна?'

и аз казах, ‘да! можеш;’ 

попитах те, ‘защо?’

и аз просто казах: защото си Бог!‘ и след това Ти замълча за няколко секунди

направих го, но трябваше, защото Спасителният Ми План беше да те отгледам, и да напиша всичко, което бях запазил за Времената ви за тази умираща епоха и да предоставя Небесна Храна на гладуващите; освободете затворниците от робството на греха, направете Небето да се приближи до земята, дайте справедливст на онези, на които беше отказана; излекувайте разбитите сърца и им напомнете за истинската им Основа и че Аз съм техният Баща! след това се приближих до теб, за да повдигна очите ти към Мен, така че душата ти да Ме разпознае и да напомня на теб и на другите, че Домът ви е в Рая и никъде другаде;

      Аз съм Домът ви…

разкъса воалите покриващи очите ми, изтупа паметта ми и щом чух Словото Ти, порои от тиня бяха отмити от зрението ми, и прегърнах Думите Ти, които ми напомниха, че съм Твоя и на никого другиго, че произлязох от Теб, че дойдох от Теб, че бях Твое семе и че Ти принадлежах!

каквито незначителни същества сме, имаме невероятен Баща, и въпреки това толкова много забравиха кой ги е родил!

тогава вкусих Сладостта Ти и Бащинската Ти Обич, изуми ме колко задушевен беше с мен, и оттогава стана моя Песен, която пея на Асамблеите Ти, ръководя с Твоя помощ нациите и ги водя в Царския Дом на Яхве и в Сърцето на Яхве!

Небесата и целият Хор от Ангели възвестиха тогава Славата Ти: “ето Яхве Саваот, слиза от Небесния Свод да срещне потомството Си и като Жених да се венчае за тях,7ето Го идва и като Баща, Най-Светият, радостно да срещне потомството Си и да даде Светлина в очите им, да оформи закоравелите им сърца в сърца от плът;”

Баща ни на Небето е Благосърдечен, радва се на чисти сърца и се наслаждава в присъствието на децата Си, които са прости по сърце;

оттам нататък сърцето ми е привързано към Сърцето Му, да вървя с Яхве в земята на живите; сърцето ми ликува, душата ми се радва, узнавайки кой е моят Баща; тъй като Той е и Домът ми, Родът ми, Семейството Ми и Животът Ми; Той е Истинският ми Съветник и Възпитател, който ни наставлява с думи на Мъдрос;

Яхве, Най-Верният, Пазителю на душата ни, Ръката Ти ще се простира тези дни и ще достигне до всички, така че с радост да приветстват Благостта Ти, тогава те на свой ред ще провъзгласят Святото Ти Име за бъдещите поколения; защото ще свидетелстват за Кротостта Ти и за Милостта Ти на народ, който все още не е роден; Амин

това ли пожелаваш на своите братя и сестри? да им протегна Ръката Си?

да

чуй Ме: ще го направя, дъще... нека всеки се моли по този начин и Аз ще протегна Ръката Си в името на обичта, която изпитваш към Мен,

Татко, толкова си щедър! толкова внимателен нямам думи

вярната Ми Обич те излекува, и ще излекува още мнозина, дъще, никога няма да те изоставя; Аз съм Убежището ти; затова, смелост, дъще, и винаги се осланяй на мен; вдишвай Диханието Ми, което те държи жива и силна... нека Гласът ми излезе по цялата земя и разнеси Посланията Ми до краищата на света; написа с молив всичко, което Духът Ми те насочи да напишеш...

Словото Ми ще излезе от устата ти на Асамблеите и ще осигури храна за гладуващите; ще просперира и никога няма да се върне при Мен неосъществено, а ще постигне целта си;

намерете силата си в Мен и никога няма да ви липсва; благославям те, дете Мое... обичта те обича...


1 Йер. 9:22-23. Така казва Яхве, “нека мъдрецът да не се хвали повече с мъдростта си, нито храбрият с храбростта си, нито богатият с богатството си! но ако някой иска да се похвали, нека се похвали с това: че Ме разбира и познава.”

2 Чух в същото време: "да бъдеш добре дошъл".

3 Чух и думата огън, същевременно.

4 Много пъти Светият Дух ми дава думите, помагайки ми да запиша това, което искам наистина да кажа, но не мога да го направя, защото не съм способна да изразя това, което нося в сърцето си.

5 Небесен глитер.

6 Това беше, докато живеех в Бангладеш, където бедността беше поразителна.

7 Отнася се до Ис. 54:5: тъй като Създателят ви е вашият Съпруг, Яхве Саваот е Името Му.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message